La Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona

L'any 1920, la Facultat de Medicina ja es trobava ubicada a l'edifici del carrer Casanovas, amb el llavors nou Hospital Clínic, que havien estat inagurats l'any 1906. Per tant, aquesta facultat disposava d'unes instal·lacions molt renovades.

L'ensenyament de la medicina és un dels més antics i té els seus origens en l'Estudi de Medicina i Arts que fundà Martí I el 1401. Al 1539, l'estudi de Medicina s''ncorporà a l'Estudi General de Barcelona, creat per Alfons V l'any 1450. Aquest primer ensenyament es duia a terme en l'Hospital de la Santa Creu i va ser continuat durant més de tres segles.

L'any 1760 es creà el Reial Col·legi de Cirurgia que va funcionar fins el 1843, quan el Pla Mata va crear una Facultat de Ciències Mèdiques agrupant Farmàcia, Medicina i Cirurgia i molt poc després, el Pla Pidal de 1845 va separar Farmàcia.

A l'Anuari quinquennal 1916-1917 a 1920-1921 hi ha la llista de catedràtics i auxiliars de la Facultat de Medicina encapçalada pel seu degà, el catedràtic Andrés Martínez Vargas.
       
               


Els estudiants de la Facultat de Medicina

Segons les dades de matriculació de la Facultat de Medicina des del curs 1916-1917 al curs 1920-1921, entre matrícules a l'ensenyament oficial i a l'ensenyament no oficial, al curs 1919-1920 la facultat tenia matriculats 1142 alumnes i al curs 1920-1921, 1199 alumnes.
En el cas d'aquesta facultat, cal afegir que també es formaven, d'una banda, els practicants, amb 154 matriculats totals al curs 1919-1920, i 173 matriculats totals al curs 1920-1921, i a més, les llevadores, amb 127 matriculades totals al curs 1919-1920, i 141 matriculades totals al curs 1920-1921.
Quant als títols de llicenciat, al curs 1919-1920 es van expedir 98 i el curs 1920-1921, 101.
A l'Arxiu Històric es conserven les actes de qualificació dels cursos 1919-1920 i 1920-1921.Els expedients acadèmics dels alumnes de Medicina que es conserven a l'Arxiu Històric són molt nombrosos i a més també a aquesta facultat es formaven els practicants i les llevadores. A continuació es mostra un model d'expedient acadèmic de cadascun d'aquests ensenyaments de la Facultat de Medicina.
Altres ensenyaments (I)
Fonts consultades i més informació:

• Anuario de la Universidad de Barcelona: quinquenio de 1916-17 a 1920-21 /  A: Dipòsit Digital UB

• Registre d'autoritats del fons documental de la Universitat de Barcelona /  A: UBDOC (aplicació de Gestió Documental i Arxiu UB)

• "La Universitat de Barcelona. Història dels ensenyaments (1450-2010)". J. M. Fullola Pericot, F. Gracia Alonso i J. Casassas i Ymbert (coords.) Universitat de Barcelona, 2012/  Fitxa a: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona

• El Plan Pidal 1845 /  A: Text del Plan General de Estudios presentat per Pedro José Pidal, Ministre de Gobernació


📧 expos.ah@ub.edu   Bústia per a l'enviament de comentaris, suggeriments, troballes i consultes sobre l'exposició


CC BY-SA 2021 Gestió Documental i Arxiu - Universitat de Barcelona

Aquesta exposició ha estat elaborada íntegrament per l'equip de Gestió Documental i Arxiu de la Universitat de Barcelona, a partir de la documentació del seu fons i a l'empar de la legislació de protecció de dades personals.