Arxiu Històric

Inici

Milícies de la Cultura

Antecedents i creació

Des del mateix inici de la Guerra Civil, a tota la zona republicana es van organitzar batallons de milicians voluntaris a l’empara d’organitzacions polítiques, juvenils i sindicals. El dels mestres va ser un dels col·lectius professionals que també es va incorporar a les unitats de milicians.


Des d'aquest col·lectiu de mestres, majoritàriament adscrit a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (F.E.T.E.) de la UGT, es va posar en marxa una iniciativa en concordança amb l'objectiu del govern de l'eradicació de l'analfabetisme, fortament enquistat en el món rural d'on provenien molts dels milicians que formaven els batallons populars.


El resultat d'aquesta experiència va decidir el ministre d’Instrucció Pública, el comunista Jesús Hernández, a crear de manera oficial amb el Decret de 30 de gener de 1937, la figura del Milicià de la Cultura i organitzar les seves activitats a les unitats de l'exèrcit on fossin assignats.

Decret de creació 30.1.1937
Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona | 2017