Arxiu Històric

Inici

Milícies de la Cultura. Mostra de documents de l'Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona


A continuació es presenta una mostra de documents relatius a les Milícies de la Cultura que la Universitat de Barcelona conserva en el seu Arxiu Històric: un dossier elaborat amb la correspondència de la UB sobre aquest tema i una selecció a partir de la col·lecció de fitxes individuals corresponents als milicians i milicianes que hi van participar.

Correspondència de la Universitat de Barcelona relativa a les Milícies de la Cultura


A l'Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona es conserva correspondència relacionada amb les Milícies de la Cultura.


En aquesta correspondència es pot seguir la comunicació que fa la Subsecretaria d'Instrucció Pública sobre la creació de les Milícies de la Cultura i com el rector transmet aquesta informació als degans i d'altre personal acadèmic, així com les comunicacions de resposta corresponents.


Amb les digitalitzacions d'aquests documents, hem confeccionat un dossier en format PDF que es pot consultar entrant a l'enllaç del botó.


Fitxes de milicians adscrits a les Milícies de la CulturaL'Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona conserva una col·lecció de gairebé tres mil fitxes de milicians adscrits a les Milícies de la Cultura dels anys 1937 i 1938.


Les fitxes, que recullen les dades d'alta i inscripció, són d'imprenta, rotulades en castellà, fetes amb cartolina de color crema, fan una mida de 21cm x 15cm i estan emplenades a màquina i/o a mà.


Una petita part de la col·lecció, 84 fitxes, inclouen a més una fotografia carnet, en bon estat de conservació en la major part dels casos. Aquestes són les fitxes que hem triat per mostrar a l'exposició. A banda de la galeria amb les fitxes amb fotografia, també incloem la llista de totes les fitxes per consultar pel primer cognom.


Els camps d'informació principals del model de fitxa són els següents:


  • "Camarada": per consignar el nom i cognoms
  • "Destino": detalls de la destinació militar com la divisió, brigada, batalló i front
  • "Edad" i "Naturaleza": anys i lloc de neixement
  • "Título académico", "Id profesional": titulació acadèmica i/o professional
  • "Cargo que desempeñaba", "Localidad": ocupació laboral i lloc on l'exercia
  • "Partido político", "Sindicato"
  • "Avales", "Nombre del proponente y fecha de la propuesta": organització o persona de referència

Val a dir que publiquem aquestes fotografies per la rellevància del seu interès històric i cultural i que si algú pot identificar les persones que hi apareixen o els autors de les fotografies, pot posar-se en contacte amb l´Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona.


La Universitat de Barcelona respectarà els drets de les persones i dels autors, i vetllarà pel seu compliment, si escau.
Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona | 2017