Presentació

La Universitat de Barcelona, i en concret, el Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística, pretén amb aquest pàgina web donar més visibilitat a les diferents associacions de la Universitat, a la tasca que realitzen i a les activitats que organitzen, així com als serveis que el Vicerectorat els ofereix, que, en bona part, s’apleguen a l’Hotel d’Associacions.

Activitats destacades
  • En aquests moments no hi ha cap activat.                                                                                                                                                                                                                                        

Totes les activitats