Presentació

La Universitat de Barcelona, i en concret, el Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística, pretén amb aquest pàgina web donar més visibilitat a les diferents associacions de la Universitat, a la tasca que realitzen i a les activitats que organitzen, així com als serveis que el Vicerectorat els ofereix, que, en bona part, s’apleguen a l’Hotel d’Associacions.

Avisos per a les associacions
  • (19-9-2019) Publicades dues convocatòries de subvencions per a projectes de participació estudiantil per a les associacions d’estudiants de la UB:
  • - Convocatòria per a projectes realitzats entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2019: convocatòria i sol·licitud
    - Convocatòria per a projectes a realitzar entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 d’octubre de 2020: convocatòria i sol·licitud

Tots els avisos