Inici

ATENCIÓ! El servei d’aules virtuals canvia de plataforma. Les noves Aules Virtuals estaran disponibles a partir del 15 de setembre de 2019. A primers de setembre, es proporcionarà la nova WEB.

Aquest servei permet a l’alumnat i professorat accés sense limitacions físiques ni horàries a una aula d’informàtica com les que es troben a les Facultats. Només caldrà disposar d’accés a Internet i un navegador. Degut als problemes de compatibilitat dels navegadors i JAVA, recomanem accedir a les Aules Virtuals amb l’Explorer o Safari. També s’hi pot accedir amb el Firefox i el Chrome si s’instal·la un client d’Oracle.

 

ATENCIÓ! Edge no és un navegador funcional per a les Aules Virtuals.
Recomanem utilitzar Internet Explorer o Safari.

Per tenir un rendiment òptim, els programes de l’equip virtual han d’obrir fitxers que estiguin al disc dur virtual. Si el fitxer es troba en una unitat externa a l’aula virtual el rendiment serà molt baix. Us proposem la operativa:

Per fitxers nous:

1. Crear fitxer a l’equip virtual amb el programa desitjat

2. Editar el fitxer en entorn virtual

3. Guardar fitxer en entorn virtual

4. Copiar el fitxer en dispositiu físic, sigui el vostre equip o una unitat USB

 

Per fitxers existents:

1. Feu arribar el fitxer al disc virtual, copiant-lo des del vostre equip o des d’una unitat USB

2. Editar el fitxer en entorn virtual

3. Guardar el fitxer en entorn virtual

4. Copiar el fitxer en dispositiu físic, sigui el vostre equip o una unitat USB

 

Al finalitzar una sessió de treball l’equip virtual es reciclarà i tornarà al seu estat original, de manera que no es guardaran els canvis realitzats a l’equip ni les dades usades pels usuaris. No guardeu res a la unitats C:\ de la màquina virtual.

Atès que els recursos són limitats i cercant la màxima disponibilitat, s’ha configurat que un equip es recicli quan es detecti un temps concret de inactivitat, passant l’equip a estar disponible per la resta d’usuaris.

Al servei d’Aules virtuals oferim dues aules amb programari amb llicència Campus. Una de les aules està orientada a l’ús d’eines estadístiques i l’altra a programari científic, que anirem incorporant segons les necessitats, amb la condició que la universitat disposi d’una llicència Campus.

Aula Campus A_es: aula de campus amb programari estadístic

Aquesta aula disposa d’equips amb sistema operatiu MS Windows 7 32 bits en català.

Conté el següent programari:

 • Statgraphics XVII.I
 • R Studio
 • Ri386 3.4.1
 • SPSS-IBM Statistics 24
 • SPSS-IBM Modeler 18.0
 • SAS 9.4 32 bits
 • MS Word, MS PowePoint i MS Excell 2010, inclou mòdul Solver

Aula Campus B_ci: aula de campus amb programari científic

Aquesta aula disposa d’equips amb sistema operatiu MS Windows 7 64 bits en català.

Conté el següent programari:

 • ArcGIS 10.2.2
 • Idrisi Selva
 • Metabolisme de Fàrmacs
 • Petromod 2013.2
 • Move 2014.2
 • MS Word, MS PowePoint i MS Excell 2013, inclou mòdul Solver