CARTRIDGE MUSIC de John Cage +CMYK


CARTRIDGE MUSIC de John Cage +CMYK

Concert / acció sonora Cartridge Music de John Cage i presentació de CMYK 4 projectes de creació visual

Concert/Acció Sonora Cartridge Music de John Cage
Paranimf de la Universitat de Barcelona, Edifici històric, Plaça Universitat

Gran Via de les Corts Catalanes, 585
Dimarts, dia 22 de maig de 2018 a les 19.00 h. entrada gratuïta
Direcció : Josep Manuel Berenguer

Direcció artística: Josep Cerdà
Suport tècnic : Lina Bautista, Martí Ruíz
Intèrprets : Ekin Bozkurt, Juan Pablo Díaz,  Naia Emejota, Esteban “Tempe” Hernández, Haize Lizarazu, Alejandra Molina, Francesc Quintana, Javier Rojas

 

Màster en Art Sonor UB

/////Cartridge Music és una obra paradigmàtica de John Cage que va ser composada el 1960. Es tracta d’una de les moltes propostes d’aquest autor de música electrònica en directe que s’interpreta amb l’ajuda d’una partitura gràfica que es configura de manera aleatòria a partir de els moviments produïts pels propis intèrprets.

Aquesta partitura va ser emprada en moltes ocasions en l’estructuració  d’altres peces, com ara la coreogràfica de Merce Cunningham, titulada Changing Steps, amb el disseny escènic i de vestuari de Charles Atlas (des de 1973, Mark Lancaster); encara més tard, va ser usada per a les peces coreografiades de Cunningham titulades Exercise Piece II i Exercise Piece III.

La paraula “cartridge” (cartutx) del títol es refereix al cartutx dels pick-up fonogràfics, a l’obertura del qual s’acoblava una agulla. La partitura exigeix ​​que l’intèrpret introdueixi tota mena d’objectes petits no especificats al cartutx, que en aquesta ocasió, i per les característiques tecnològiques més flexibles, substituïm per micròfons ceràmics de contacte.

Les actuacions anteriors han incorporat elements com ara netejadors de canonades, fòsfors, plomes, molles, cables, etc. Així mateix es poden utilitzar mobles i objectes de materials diversos. Tots els sons s’han d’amplificar i són controlats pels intèrprets.

El nombre d’intèrprets ha de ser com a mínim el dels cartutxos, però no superior al doble del nombre de cartutxos. Cada intèrpret utilitza la seva part dels materials subministrats: 20 fulls numerats amb formes irregulars (el nombre de formes corresponents al nombre del full) i 4 transparències, una amb punts, una amb cercles, una altra amb un cercle marcat com un cronòmetre i l’última amb una línia de corba puntejada amb un cercle en un extrem. Aquestes transparències s’han de superposar en un dels 20 fulls, per tal de crear una constel·lació a partir de la qual es crea l’acció sonora de l’obra.

//// CMYK del grup de recerca consolidat BR::AC Barcelona Recerca, Art i Creació de la Universitat de Barcelona.

C Clar i fosc, Àlex Nogué
M Drowning in Drawings, Miquel Planas
Y Digressions intermitents, Joan Descarga
K Exposed Sounds, Josep Cerdà

// Presentació a càrrec de Jaume Fortuny. Vídeo: Valèria Linera

CMYK, una obra creada per quatre components del Grup de Recerca BR::AC de la Universitat de Barcelona; Àlex Nogué amb Clar i fosc, Miquel Planas amb Drowning in drawings, Joan Descarga amb Digressions intermitents i Josep Cerdà amb Exposed Sound.

Cadascuna d’aquestes publicacions es correspon cromàticament amb un dels quatre colors del model de sostracció cromàtica CMYK, creant un marc de treball en el qual cada autor ha disposat de plena llibertat creativa, tot i mantenir la unitat de disseny per tal de permetre un resultat final de quatre publicacions autònomes. S’ha fet, així mateix, una edició limitada conjunta de quaranta exemplars.

http://www.josepcerda.com
http://www.artsonor.net
http://www.ub.edu/masterartsonor