The Swamp of Forever. Chapter 3: Standard Daniel Chust Peters (ft. Alfredo Rodríguez) – Galeria NoguerasBlanchard

Daniel Chust Peters, artista i professor del Departament, ens informa de la seva exposició “The Swamp of Forever. Chapter 3: Standard” a la Galeria NoguerasBlanchard. http://www.noguerasblanchard.com/exhibition/auto-draft-115/?lang=es