La pantalla de protecció Face Shield UB rep la certificació oficial de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball

La pantalla de protecció Face Shield UB, produïda per tecnologies de fabricació digital i dissenyada pel Grup de Recerca D…, del Departament d’Arts Visuals i Disseny d’aquesta Facultat, ha estat certificada per l’Institut Nacional de Seguretat i Salut al Treball d’Espanya, un organisme notificat de la Unió Europea.

Aquesta pantalla facial ha estat dissenyada per ser la més senzilla del mercat, amb un cost de fabricació molt baix. La tecnologia de fabricació d’aquest model és el tall làser, el que permet que estigui disponible per a tothom, ja que és econòmica i ràpida. Aquestes característiques posicionen la pantalla protectora com una de les millors opcions per afrontar l’actual i possibles noves pandèmies, ja que pot arribar fàcilment a països amb pocs recursos i a nous àmbits d’aplicació al sector mèdic, sanitari i altres.

Les proves que es van fer amb professionals de la salut amb aquest model, van aconseguir molt bons resultats. L’espai situat a la part superior garanteix el flux d’aire correcte, evitant que s’enteli, sempre tenint en compte la protecció. El material de fabricació és de 0,75 mm de gruix PETG. El gruix del material permet que no es ratlli ràpidament.

Aquest equipament de protecció individual (EPI), dissenyat en el marc del Projecte CAR3D, té l’aprovació dels següents estàndards:

UNE-EN 166: 2002: Protecció personal dels ulls: especificacions.

UNE-EN 167: 2002: Protecció personal dels ulls: mètodes de prova òptica

UNE-EN 168: 2002: Protecció personal dels ulls: mètodes de prova no òptics.

Aquests estàndards inclouen les proves següents:

 • Inspecció visual
 • Determinació de les potències refractives esfèrica, astigmàtica i prismàtica
 • Prova de difusió de la llum. Mètode bàsic
 • Transmissió mitjana en allò visible.
 • Resistència a la radiació UV
 • Resistència mecànica incrementada
 • Resistència a la corrosió
 • Resistència a la ignició
 • Protecció contra esquitxades de líquids.
 • Augment de la resistència mecànica a baixes (5ºC) i altes temperatures (55ºC).
 • Qualitat dels materials i les superfícies.

Tot i el progrés favorable de la pandèmia, sobretot gràcies a la vacunació, hem seguit una línia constant d’innovació per aconseguir els millors equips de protecció. Amb aquestes dues certificacions i tot el treball de recerca i proves, l’equip de CAR3D continua treballant per optimitzar els EPI contra el coronavirus, però també per estar preparats per a possibles crisis futures, ara que sabem que la protecció és essencial.