JORNADA SOBRE ART I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Nous reptes, nous imaginaris
14 de març de 2022
Sala dactes de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona

Al projecte “Poètiques liminals al món contemporani: creació, formació i compromís social” (PID2019104628RBI00) un dels objectius és explorar i analitzar les noves eines digitals des del punt de vista de la creació, a fi de concretar exploracions crítiques sobre la tecnologia i el seu ús a les arts i la literatura. L’aprenentatge automàtic (machine learning) és una branca de la intel·ligència artificial en què els ordinadors aprenen a resoldre problemes i té actualment aplicacions en gairebé totes les àrees de la vida social, com el màrqueting, les assegurances, els motors de cerca, les recomanacions en línia sobre pel·lícules i llibres, la traducció automàtica, el comerç, etc.

Amb aquests mètodes i tecnologies, actualment l’ésser humà és capaç de dissenyar algorismes que poden pintar amb un estil determinat, escriure paràgrafs coherents de text, compondre música agradable a l’oïda, de manera que podem dir que som a l’inici d’una revolució generativa que obre múltiples interrogants sobre els mecanismes de la creació.

Esperem que aquesta jornada sobre art i intel·ligència artificial contribueixi a visibilitzar les perspectives que les pràctiques artístiques proporcionen sobre aquestes noves tecnologies intel·ligents, i a fomentar la comprensió i la participació de la ciutadania en aquests canvis tecnològics que afecten les nostres vides de manera diversa i profunda.

El programa complert de la jornada es pot consultar a

https://pocioub.wixsite.com/jornadaartiia