EXPOSICIÓ. TRACES. FINA PADRÓS

«Fina Padrós. Traces»

a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona,

del 29 de novembre al 23 de desembre de 2022.

 

«Fina Padrós. Dibuixar el temps»,

a la Fundació Felícia Fuster,

del 29 de novembre de 2022 al 17 de febrer de 2023.

 

«Traces» i «Dibuixar el temps» són dues mostres complementàries que apleguen bona part de l’obra realitzada per l’artista i docent Fina Padrós, entre l’any 1999 i el 2009.

A la sala d’exposicions de la Facultat de Belles Arts es presenta l’exposició «Traces», en què es poden contemplar treballs de gran format, principalment duts a terme sobre paper i tela.

En l’exposició «Dibuixar el temps», que podem veure a la Fundació Felícia Fuster, trobem peces més petites, juntament amb fotografies i vídeos. Aquestes exposicions són la continuació de les que es van presentar l’any 2020 a ACVIC. Centre d’Arts Contemporànies i a l’Escola d’Art de Vic, les quals van anar acompanyades de la publicació Dibuixar el temps, de la qual ara es presenta la segona edició.

 

https://www.ub.edu/portal/web/bellesarts/detall/-/detall/exposicio-traces-fina-padros