Biodiversitat

La identificació a nivell de gènere o espècie que s’està realitzant des de 2011 als rius de la XPN de la Diputació de Barcelona i a altres punts de referència situats fora dels parcs permet fer una anàlisi de la biodiversitat de la fauna de macroinvertebrats i estudiar com el canvi global pot afectar aquesta biodiversitat, tal com es proposava al primer dels objectius d’aquest programa.

En aquesta secció es presentaran els principals aspectes que s’observen després d’analitzar les dades de forma comparativa entre els diferents Parcs Naturals on s’ubiquen els trams d’estudi i entre les èpoques de mostreig.