Efemeròpters

Aquest 2015, igual com vàrem fer en anys anteriors, i aplicant la guia d’identificació dels Efemeròpters dels rius Llobregat i Besòs publicada pel grup F.E.M. (Pace et al., 2013) s’han pogut identificar la major part d’aquests insectes fins a nivell d’espècie o grups d’espècies, en els casos d’espècies que són indistingibles com a larves (les espècies es defineixen amb els adults o per tècniques moleculars i de vegades varies espècies tenen larves molt similars morfològicament que no es poden distingir entre elles, el que se’n diu espècies críptiques).

Els resultats detallats es presenten a la taula següent i es veu com hi ha certes espècies d’efemeròpter són exclusives de certs Parcs Naturals a causa de les seva tolerància a certes característiques ambientals.

 

Efemeròpters identificats a nivell d’espècie i el nombre de mostrejos on s’han trobat.
  Montseny Guilleries Sant Llorenç Montnegre- El Corredor Collserola Foix Total
Baetidae              
Baetis sp. 5 2 2 2 2   13
Baetis gr.   muticus 1 1         2
Baetis gr. alpinus 3           3
Baetis gr. fuscatus   1         1
Baetis gr. muticus 2           2
Baetis gr. pavidus   2 2     2 6
Baetis gr. rhodani 9 2 2 1 2   16
Baetis lutheri 1 1         2
Centroptilum luteolum   1         1
Cloeon gr. dipterum   1 2       3
Cloeon gr. simile 1 2 3       6
Cloeon sp.       1     1
Procloeon bifidum   1         1
Caenidae              
Caenis sp. 2           2
Caenis beskidensis 2           2
Caenis gr. macrura   2 5 1 2 2 12
Ephemerellidae              
Ephemerella sp       1     1
Serratella sp. 2 1   1     4
Serratella ignita 3   2 1     6
Ephemeridae              
Ephemera sp. 1           1
Ephemera danica 3 1         4
Heptageniidae              
Ecdyonurus sp. 10 2   2     14
Ecdyonurus gr. venosus 2           2
Electrogena lateralis 2           2
Epeorus sp. 2           2
Epeorus sylvicola 8           8
Leptophlebiidae              
Habroleptoides sp. 10     1     11
Habrophlebia sp. 10 1 4 1     16
Thraulus bellus     1       1

 

Parlem de Baetis gr. alpinus, que només es troba al Montseny. Aquest efemeròpter podria ser un bon indicador per comprovar si els efectes del canvi global estan afectant els nostres ecosistemes aquàtics ja que al Montseny és troba només a les aigües fredes i molt oxigenades que trobem en les parts altes dels rius i torrents d’aquest massís. Així, és pot plantejar la hipòtesi que si l’augment de temperatura ambiental que pronostiquen tots els models per als propers anys provoca un augment de la temperatura de l’aigua d’aquestes capçaleres, aquesta espècie acabarà per desaparèixer d’aquest Parc Natural. Per això, i altres motius, és molt convenient seguir fent aquest estudi en els propers anys. Recentment també hem publicat un estudi sobre les espècies de Baetis del Montseny, a on es mostra la diversitat molecular que hi ha en el massís (Múrria et al.: http://www.limnetica.com/Limnetica/Limne33/L33b313_Ephemeroptera_in_Montseny_Mountain.pdf).

Per altra banda, al Parc Natural de Sant Llorenç, on els rius són molt més temporals, de temperatures més elevades i amb moltes basses, hi trobem de forma quasi exclusiva els gèneres de baètids Cloeon i Pseudocloeon ja que tenen preferència per aquest tipus d’hàbitat aquàtic.