Crèdits

Autors
Grup de recerca F.E.M. (Freshwater Ecology and Management) http://www.ub.edu/fem

Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona http://www.ub.edu/ecologia

Autors principals

Narcís Prat

Pau Fortuño

Altres autors:

Maria Rieradevall (in memoriam)

Raúl Acosta

Núria Bonada

Daniel Castro

Miguel Cañedo-Argüelles

Núria Cid

Cesc Múrria

Pablo Rodríguez-Lozano

Núria Sánchez

Pol Tarrats

 

Amb el suport de de:

Gerència de Serveis de Medi Ambient - Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona http://www.diba.es/

 

I la col·laboració de::

Agència Catalana de l’Aigua.

 

Agraïments:

Romain Serramejane

Anna Pérez

Aida Viza

Aina Garcia

Oriol Adserol

Michael Bogan

 

Aquest treball pot ser citat com a:

Prat, N.; Fortuño, P.; Rieradevall, M.; Acosta R.; Bonada, N.; Castro, D.; Cañedo-Argüelles, M.; Cid, N.; Múrria, C.; Rodríguez-Lozano; Sánchez, N.; Tarrats, P. (2015). Efectes del Canvi Ambiental en les comunitats d’organismes dels RIus MEDiterranis (CARIMED). Informe 2015. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals (Estudis de la Qualitat Ecològica dels Rius; 25). PDF: 86 pp. / página web: http://www.ub.edu/barcelonarius/web/index.php/informe-2015.