indicadors biològics

Per continuar valorant en quin estat es troben els rius que flueixen per la XPN de la Diputació de Barcelona i com que la metodologia que s’ha emprat ha estat la mateixa que els altres anys, els resultats poden ser expressats com a mapes d’estat ecològic mantenint els mateixos rangs que en anys anteriors. Per a cada indicador hi ha una petita interpretació dels resultats obtinguts.

Seleccioni un element del menú superior per veure el mapa i la interpretació dels resultats.