IBMWP
Símbol   puntBlau puntVerd puntGroc puntTaronja puntVermell puntGris / puntBlanc
Qualitat   Molt bona      Bona       Mediocre    Dolenta     Pèssima     Sec / sense dades; 

La situació dels rius de la província de Barcelona segons l’índex IBMWP de 2016 va ser una de les millors que s’ha trobat en els quasi 25 anys que es realitzen aquests estudis. 46 dels 102 punts estudiats presentaven una molt bona qualitat i 28 més una bona qualitat. Així, un 70 % dels trams estudiats el 2016 van tenir una bona o molt bona qualitat de l’aigua. El 30 % restant de punts, doncs, no arribarien als nivells de qualitat que es requereixen per complir amb la Directiva Marc de l’Aigua. Els rius amb menys qualitat són, especialment, la tota la Riera de Llitrà (F04, F01a i F45) i la part mitja i baixa el riu Foix (F54 i F52), on la qualitat es pèssima en 4 dels punts estudiats. Altres rius on un any més es van obtenir resultats de qualitat dolenta són als punts del riu Anoia (L86 i L92), aigua avall d’Igualada, també en alguns dels trams mitjos i baixos del Besòs i els seus afluents (B01, B03, B04, B17, B34) el Llobregat i Cardener als voltants de Manresa i també la part més baixa del riu Gurri (Te07). Pel que fa als llocs de referència històrics es continuen conservant qualitats molt bones menys en el cas de la riera de Veciana (L82), on des de fa una anys la fauna macroinvertebrada ha anat sent cada cop menys diversa i moltes de les famílies més bones indicadores, com per exemple, les famílies de l’ordre dels Plecòpters han desaparegut del tram d’estudi.