IBMWP
Símbol   puntBlau puntVerd puntGroc puntTaronja puntVermell puntGris / puntBlanc
Qualitat   Molt bona      Bona       Mediocre    Dolenta     Pèssima     Sec / sense dades; 

Els rius de la província de Barcelona segons l’índex IBMWP de 2017 mostren uns rius i rieres amb un 66% de trams en bona o molt bona qualitat (dels 94 trams estudiats, 35 presenten molt bona qualitat i 27 bona qualitat). Aquests punts es situen sobretot a les parts altes i mitges de les conques, amb l’excepció de la conca de la Tordera, on tots els trams tenen, almenys, una bona qualitat.

Per altra banda, encara hi ha un 34% dels trams que no arriben a tenir una bona qualitat. La conca del Foix és que té més proporció de trams en qualitat moderada, dolenta o pèssima ja que hi ha un 50% d’ells que no arriben al llindar de la  bona qualitat del valor de l’IBMWP. A la conca del Besòs i del Llobregat s’hi ha avaluat aproximadament un 35% de trams amb qualitat moderada o dolenta. Aquests trams es situen majoritàriament aigua avall de les zones afectades per explotacions mineres (per exemple, al Cardener aigua avall de Súria), zones industrials i molt poblades com són els casos de les parts mitges i baixes del riu Ripoll, la riera de Caldes, el riu Congost o el mateix el riu Besòs. Als rius i rieres de la conca del Ter a la comarca d’Osona, s’han detectat només dos trams amb qualitat moderada.

L’Any 2016 també es van obtenir uns resultats similars i per tant, tot i que tant el 2016 com el 2017 han estat anys secs, es pot dir que la majoria de rius i rieres de la província de Barcelona tenen, almenys, una bona qualitat de l’aigua segons l’índex IBMWP

Dels 18 trams de riu estudiats a la XPN, 12 tenen una molt bona qualitat, 5 bona qualitat i 1, el del riu Foix, una qualitat moderada. En aquest sentit, els resultats de 2017 han superat alguns rècords de tota la sèrie històrica, amb valors de l’IBMPW que supera de llarg els 250 punts en força localitats, tant als mostrejos de primavera com els de l’estiu. I fer un èmfasi especial als resultats obtinguts al torrent de la Vall d’Horta, un curs d’aigua al que se li han minvat molt els impactes hidrològics des de 2016 (Fortuño et al., 2017; Carrera & Estopà, 2017) i que tant el 2016 com el 2017 ha conservat aigua circulant durant tot l’any fent que la comunitat d’invertebrats aquàtics fos excepcionalment rica i diversa tant a la primavera com l’estiu.