Fosfats

 Símbol

Concentració de fosfats

(mg P-PO43-/l)

Interpretació

puntBlau

< 0.03

Aigües netes. Sense risc d'eutrofització.

puntVerd 0.03 - 0.09 Aigües que poden presentar lleugers símptomes d’eutrofització.
puntGroc

0,1 - 0.29

Aigües amb probabilitats de presentar creixements vegetals importants.

puntTaronja 0.3 - 0.49 Aigües eutrofitzades.
puntVermell > 0.5

Aigües molt eutrofitzades.

puntGris / puntBlanc -

Sec / sense dades

Al mapa s’observa una bona quantitat de punts amb una concentració de fòsfor inferior a 0,03 mg/l, és a dir, amb quantitats prou baixes de fòsfor com per assegurar que són aigües sense risc de patir episodis d’eutrofització. Són punts situats a les parts altes de les conques i també dintre de les àrees de la Xarxa de Parcs Naturals.

Per contra, a la part mitja i baixa del riu Foix, el riu Anoia, la part baixa del Llobregat, en tota l’àrea del Vallès i en altres localitats de la Plana de Vic i la Tordera, els nivells força alts de fosfats que s’han analitzat hauran fet possible creixements vegetals importants i inclòs s’ha pogut presentar algun episodi d’eutrofització si els cabals eren baixos i l’oxigenació escassa.