Amoni

 Símbol

 

Concentració Amoni

(mg N-NH4+/l)

Interpretació

 

puntBlau

< 0.1

Aigües netes. Sense risc de toxicitat per als organismes.

puntVerd 0,1 - 0,4 Aigües on el risc de toxicitat pot ser significatiu depenent del pH i del temps de permanència.
puntGroc

0,5 - 0,9

Aigües amb risc de toxicitat si el pH és alt.

puntTaronja 1-4 Aigües que comporten un risc de toxicitat elevat per a moltes espècies, sobretot a pH > 8.
puntVermell > 4

Aigües amb un grau de toxicitat agut per als organismes.

puntGris / puntBlanc -

Sec / sense dades

Un any més, la part més baixa del Besòs (B01 i B03) fou la que presenta unes concentracions d’amoni extremadament altes, de fins a 10 mg N-NH4+/l. També s’observava com bona part del riu Congost tenia concentracions elevades d’amoni, igual que la riera de Tenes a Bigues (B25).

Al Foix, els problemes de toxicitat degut a l’amoni van poder posar en risc la fauna de la riera de la riera de Llitrà i també el riu Foix aigua avall de la zona més poblada i industrialitzada de Vilafranca del Penedès. A la cua de l’embassament s’hi va detectar una concentració d’amoni lleugerament per sota de 1 mg mg N-NH4+/l a la primavera però a l’estiu, l’amoni superava els 10 mg N-NH4+/l.

La conca del Llobregat presentava, com és habitual, problemes de concentració alta d’amoni sobretot a la seva part més baixa i també al riu Anoia. Al Ter, els dos únics punts d’estudi amb unes concentracions mitjanament altes es troben al voltant de la ciutat de Vic.

Finalment, la Tordera, les concentracions d’amoni que es van mesurar sempre van estar dintre dels rangs més baixos.

Pel que fa als rius dels Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, en tots els casos la concentració d’amoni era molt baixa menys en aquest punt del Riu Foix a la cua de l’embassament.