Fosfats

 Símbol

Concentració de fosfats

(mg P-PO43-/l)

Interpretació

puntBlau

< 0.03

Aigües netes. Sense risc d'eutrofització.

puntVerd 0.03 - 0.09 Aigües que poden presentar lleugers símptomes d’eutrofització.
puntGroc

0,1 - 0.29

Aigües amb probabilitats de presentar creixements vegetals importants.

puntTaronja 0.3 - 0.49 Aigües eutrofitzades.
puntVermell > 0.5

Aigües molt eutrofitzades.

puntGris / puntBlanc -

Sec / sense dades

S’observa com molts dels llocs estudiats a la conca del Besòs, la part baixa del Llobregat, el Foix, la Tordera i al Ter a la zona de Vic i Manlleu, les concentracions de fosfats mesurades són superiors a 0,5 mg P-PO43-/l, a les quals, el risc d’eutrofització és molt elevat.

El riu Ripoll a les Arenes (B22), tram de riu que es troba al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, presentava tant a la primavera com a l’estiu, uns valors de fosfat altíssims i també eren moderats a la Riera de Mura (L45) que caldria rebaixar si es pretén conservar la qualitat ecològica d’aquestes localitats.

Per contra, bona part del riu Foix, la riera de Pontons, tota la conca del Llobregat fins a l’àrea de Manresa i les capçaleres de la conca del Besòs, la Tordera i el Ter, els nivells de fosfats eren prou baixes com per creure que no poden patir episodis d’eutrofització.