Amoni

 Símbol

 

Concentració Amoni

(mg N-NH4+/l)

Interpretació

 

puntBlau

< 0.1

Aigües netes. Sense risc de toxicitat per als organismes.

puntVerd 0,1 - 0,4 Aigües on el risc de toxicitat pot ser significatiu depenent del pH i del temps de permanència.
puntGroc

0,5 - 0,9

Aigües amb risc de toxicitat si el pH és alt.

puntTaronja 1-4 Aigües que comporten un risc de toxicitat elevat per a moltes espècies, sobretot a pH > 8.
puntVermell > 4

Aigües amb un grau de toxicitat agut per als organismes.

puntGris / puntBlanc -

Sec / sense dades

Pel que fa als rius dels Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, en tots els casos, la concentració d’amoni era molt baixa tant a la primavera com l’estiu, menys en al riu Foix a la cua de l’embassament (F52), on a la primavera superava els 0,1 mg N-NH4+/l i a l’estiu fregava els 3 mg N-NH4+/l, uns nivells on el risc de toxicitat és elevat per moltes espècies aquàtiques.

A la resta de rius i rieres de la Província de Barcelona, un any més, la part més baixa del Besòs (B01 i B03) fou la que presenta unes concentracions d’amoni extremadament altes, de fins a 10 mg N-NH4+/l igual que ocorre a la part baixa de la riera de Llitrà (F01a), just abans d’arribar a la Vilafranca del Penedès. A la conca del Foix, els nivells d’amoni continuen sent moderadament alts aigua avall d’aquest municipi. La conca del Llobregat presentava, com és habitual, nivells d’amoni moderats en alguns trams del riu Anoia i del Llobregat a la seva part baixa. Al Ter i la Tordera, les concentracions d’amoni que es van mesurar sempre van estar dintre dels rangs més baixos.