Cabal

Segons el butlletí climàtic de l’any 2015 de dades climàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya, el 2015 deixà precipitacions escasses i molt irregulars a la província de Barcelona però, en general, van caure menys del 70% de la quantitat habitual de pluja a la major part del litoral i prelitoral central i en algunes àrees de la conca del Llobregat fins i tot va ser inferior al 50%. Amb tot, els cabals mesurats el 2015 foren baixos en general.

Al Foix, per exemple, a la primavera ja s’hi trobà un punt sec; a la part baixa de la Riera de Pontons (F55). A la part mitja del Foix (F31a) s’hi trobà un punt amb basses desconnectades i un cabal molt baix a la part baixa de la riera de Llitrà (F01a). Tot indica que aquests cursos d’aigua tan afectats per captacions d’aigua per a usos urbans i agrícoles, han sofert encara més aquesta escassetat de precipitacions que va rebre la zona del Penedès.

A algunes rieres i torrents de la conca del Besòs també es van trobar punts secs, per exemple, a la riera de Caldes (B17) o a la part baixa de la Riera de Cànoves (B08b). Igual va ocórrer a la conca de la Tordera, on no es va trobar aigua a la riera de Vallgorguina (T22) ni a la part més baixa de la Tordera (T20).

Al PN de Sant Llorenç, tot i que a la primavera encara es va trobar aigua a tots els punts, a l’estiu, tant la riera de la Vall d’Horta (R9b) com la riera de Castelló (R13) van trobar-se totalment seques. Aquest darrer punt ha estat el primer cop que s’ha trobat totalment sec des dels darrers 10 anys. La riera de Mura (L45) va conservar aigua tot l’any però a l’estiu es trobava en un estat de basses desconnectades.

Parlant del PN del Montnegre i el Corredor, a riu d’Arenes (B07), un dels cursos fluvials més temporals de tots els que s’estudien, el 2015 ha estat sec tant a la primavera com a l’estiu. En canvi a la Riera de Fuirosos (T30) i la Riera de Pineda (Pi01), a la primavera hi circulava l’aigua però a l’estiu ja no en quedava ni gota. Al PN de Collserola, la Riera de la Salamandra (SC19) ja estava seca a al maig, quan es va fer el mostreig de primavera i, en canvi, la riera de Vallvidrera (VV6) portava aigua tant a la primavera com a l’estiu. Al PN del Montseny, tots els rius i rieres estudiants han conservat una certa quantitat d’aigua tant a la primavera com a l’estiu. Igual com a la part baixa de la riera Major (Te22) (PN de les Guilleries) i al Foix a Castellet i la Gornal (F52) (PN del Foix). A la resta de trams estudiats a la primavera del Llobregat i el Ter, també hi circulava aigua.