Estat Aquàtic

 Símbol

Estat Aquàtic
puntHyperheic Hyperheic
puntEurheic Eurheic
puntOligorheic Oligorheic
puntArheic Arheic
puntHyporheic Hyporheic
puntEdaphic Edaphic
puntNegre Sense dades

Tant a la primavera del 2018 com a la primavera del 2019, la major part de punts estudiats presentaven un estat aquàtic Eurheic (cabal normal) i Oligorheic (cabal baix) i, per tant, els resultats dels índexs biològics d’aquest estudi (IBMWP, ECOSTRIMED) seran vàlids i proporcionaran una correcta informació sobre el seu estat ecològic real. Els únics punts on es va detectar en estat Arheic (basses desconnectades) va ser a riu d’Arenes (B07) durant la primavera de 2018 i en la conca del Foix (F11a) en la primavera del 2019.

Pel que fa a l’estiu del 2018, que només es mosetrejen els punts de la XPN, es van observar 9 punts amb un estat aquàtic Eurheic, 4 en Oligorheic, 3 en Arheic (basses desconnectades), i 2 en Hyporheic o secs. En canvi, a l’estiu del 2019 es van observar 4 punts secs o en estat Hyporheic (sec), 2 en Arheic, 4 amb un estat Oligorheic i 8 Eurheics.