Informes anteriors

Aquests estudis s'han vingut realitzant de forma continuada des de 1994 i cada any s'ha redactat un informe en el que es presenten els resultats obtinguts i la seva interpretació.

Estem treballant per poder oferir tota la serie d'informes d'aquests estudis en aquest espai però, de moment, ja podeu consultar els informes que dels anys 2012 fins 2017 que han estat publicats en format resumit a la web del grup de recerca F.E.M.

Els informes des de l'any 1994 fins 2000 foren publicats en paper i des de 2001 fins 2005 en format CD-ROM. Podeu trobar exemplars disponibles en diverses biblioteques o a l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona.