CARIMED 2016

portada informe 2016

Aquesta es la versió web de l'informe anual que el grup de recerca F.E.M. de la Universitat de Barcelona realitza per a la Àrea de Medi Ambient i l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i que es el resultat final dels estudis del conveni CARIMED 2016 (Efectes del Canvi Ambiental en les comunitats d'organismes dels RIus MEDiterranis). Amb aquests estudis es pot realitzar el seguiment de l'estat ecològic dels rius de la Província de Barcelona, fent un incís especial en l'estudi de la biodiversitat de fauna invertebrada que habita als rius, rieres i torrents que es troben dintre de les àrees protegides de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i si els canvis ambientals globals estan afectant la estructura d'aquests ecosistemes.

 

L'informe complet en PDF (versió per imprimir) pot descarregar-se al següent link: CARIMED informe2016

 

Aquest treball pot ser citat com a:

Prat, N.; Fortuño, P.; Acosta R.; Bonada, N.; Castro, D.; Cid, N.; Burgazzi, G.; Rodríguez-Lozano; Sória, M.; Tarrats, P.; Verkaik, I. (2017). Efectes del Canvi Ambiental en les comunitats d’organismes dels RIus MEDiterranis (CARIMED). Informe 2016. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals (Estudis de la Qualitat Ecològica dels Rius; 26). 74 pp. / página web: http://www.ub.edu/barcelonarius/web/index.php/informe-2016.