eli

Elisabeth Solana Díaz

Veure més

Ha focalitzat la seva recerca en l’estudi dels canvis cognitius i/o conductuals en pacients amb lesions cerebrals produïdes per diverses causes, emfatitzant en l’estudi de l’envelliment sà i/o patològic. Durant la seva estada al BBSLab, va dirigir la seva investigació en l’aplicació de les tècniques d’estimulació cerebral no invasiva juntament amb eines de neuroimatge, per tal d’estudiar l’estudi de l’efecte de l’estimulació cerebral transcranial sobre les xarxes cerebrals i els nivells de bioquímica. Així mateix, ha col·laborat activament al projecte Pharmacog® per l’aplicació de diversos protocols d’estimulació no invasiva en persones joves amb la finalitat de crear un model teòric de la Malaltia d’Alzheimer.

 

sara

Sara Fernández-Cabello

Veure més

Va realitzar el seu treball de final de màster al BBSLab al 2014, investigant la relació entre els neurotransmissors glutamat i GABA (mesurats per espectroscòpia) i la connectivitat de la Default Mode Netwotrk. Del 2014 al 2015 es va unir al projecte Pharmacog® com a assistent de recerca i va participar en la recollida i anàlisis de dades d’altres projectes desenvolupats pel nostre grup en aquell moment.

didac

Dídac Vidal-Piñeiro

Veure més

La seva investigació està focalitzada en el camp de la neurociència cognitiva de l’envelliment. Té experiència en l’ús i anàlisis de diverses tècniques d’imatge per ressonància magnètica (IRM), tant estructurals com funcionals. Així mateix, té experiència en l’aplicació de tècniques d’estimulació cerebral no invasiva, tant estimulació cerebral elèctrica (tDCS) com magnètica (TMS). Recentment s’ha traslladat a la Universitat d’Oslo com investigador postdoctoral. (Veure)

eider

Eider M Arenaza-Urquijo

Veure més

La seva recerca se centra en entendre l’efecte dels diferents estils de vida sobre l’estructura i funció cerebral en l’envelliment sa i la malaltia d’Alzheimer. Durant la seva estada al BBSLab va investigar sobre les hipòtesis de reserva cerebral i cognitiva en envelliment normal i en persones en estadis preclínics de malaltia d’Alzheimer. Va utilitzar tècniques estructurals i funcionals de ressonància magnètica per tal de comprendre com l’enriquiment intel·lectual durant les primeres fases de la vida té efecte en mesures de cognició durant l’envelliment. Actualment, és investigadora post-doctoral al French National Institute of Health and Medical Research (INSERM, Caen, França) on continua la seva investigació en aquesta temàtica utilitzant altres tècniques d’imatge com FDG-PET i PET.

cleo

Cleofé Peña-Gómez

Veure més

Durant la seva estada al BBSLab va investigar la reconfiguració dels patrons de connectivitat funcional a nivell de xarxes neurals de gran escala que es produeixen després de l’administració d’estimulació cerebral amb l’estimulació cerebral no invasiva. En aquesta línia, els seus estudis experimentals es va centrar en posar en relació els canvis en la reorganització de la connectivitat funcional induïts per l’estimulació magnètica i elèctrica amb variables de tipus genètiques o de personalitat, respectivament.

 

joana

Joana B. Pereira

Veure més

Va utilizar l’estimulación transcranial per corrent directe (Transcranial Direct-Current Stimulation, tDCS) durant la seva tesi doctoral per tal de millorar la connectivitat funcional i el rendiment cognitiu en pacients amb la malaltia de Parkinson. En concret, va avaluar les diferències en els efectes de l’aplicació de la tDCS en àrees prefrontals i temporo-parietals en relació al rendiment en fluència verbal, així com les seves xarxes funcionals associades en els pacients de Parkinson.