BBSLab

El BBSLab és un laboratori de recerca vinculat al Grup de Recerca en Neuropsicologia de la Universitat de Barcelona. L’objectiu general dels nostres estudis és entendre millor els efectes de l’estimulació cerebral sobre la funció cognitiva i la salut mental, particularment en persones d’edat avançada. Per estimulació cerebral entenem des dels efectes relacionats amb la participació en activitats estimulants cognitives, físiques o socials fins a la possibilitat de modular (estimular) l’activitat del cervell amb tècniques no invasives. D’aquesta manera, la nostra recerca se centra en comprendre millor com la reserva cognitiva s’associa amb un una major plasticitat o resiliència cerebral. El nostre grup està implicat en projectes de dimensió internacional que investiguen si la modificació d’estils de vida en l’etapa adulta poden tenir un efecte protector en l’aparició de malalties neuropsiquiàtriques. També duem a terme investigacions experimentals amb tècniques d’estimulació elèctrica o magnètica, per tal d’ajudar a comprendre millor els nexes entre els canvis cerebrals induïts i la cognició.


Membres

David Bartrés-Faz

David Bartrés-Faz

Professor Catedràtic del Departament de Medicina, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona.

Veure més

Professor Catedràtic del Departament de Medicina, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona. Recentment ha estat guardonat  amb un premi  ICREA Acadèmia 2019. Dirigeix projectes de recerca des de l’any 2003 centrats en investigar l’efecte dels estils de vida sobre la salut del cervell i la funció cognitiva en persones d’edat avançada. Al 2005 va començar a incorporar les tècniques d’estimulació cerebral no invasiva per modular les xarxes cerebrals, explorant la possibilitat de promoure canvis plàstics adaptatius que condueixen a millorar la funció cognitiva.

Cristina Solé-Padullés

Cristina Solé-Padullés

Actualment treballa en el projecte europeu Lifebrain com a investigadora post-doctoral.

Veure més

Durant la seva tesis doctoral al BBSLab va investigar els efectes de l’Estimulació Magnètica Transcranial repetitiva (EMTr) sobre el rendiment en proves de memòria en persones d’edat avançada i amb deteriorament cognitiu lleu (DCL), demostrant una millora transitòria en la capacitat mnèsica i una reorganització de xarxes cerebrals subjacents. També va estudiar la relació entre variables de reserva cognitiva i estructura i funció cerebral en envelliment sa, DCL i pacients amb Alzheimer. Actualment treballa en el projecte europeu Lifebrain com a investigadora post-doctoral.

Dídac Macià-Bros

Gabriele Cattaneo

Gabriele Cattaneo

La seva recerca s’ha centrat en l’estudi del bilingüisme en patologies neurodegeneratives.

Veure més

La seva recerca s’ha centrat en l’estudi del bilingüisme en patologies neurodegeneratives. Concretament durant els últims anys ha investigat quins mecanismes de control executiu general estan relacionats amb el control de les dues llengües, com diferents patologies neurodegeneratives poden afectar aquests mecanismes, i com el bilingüisme pot representar un factor de reserva cognitiva en l’envelliment normal i patològic. Actualment, la seva activitat de recerca se situa en el Barcelona Brain Heatlh Iniciative-BBHI, un projecte que té com a objectiu principal investigar quins hàbits de vida (activitat física, nutrició, activitat cognitiva, son, socialització, etc.) poden promoure la salut cerebral i ajudar a prevenir el desenvolupament de patologies neuropsiquiàtriques.

Kilian Abellaneda-Pérez

Kilian Abellaneda-Pérez

La seva recerca s’ha centrat en l’estudi de les associacions entre la neuroquímica cerebral i la connectivitat funcional en l’envelliment

Veure més

La seva recerca s’ha centrat en l’estudi de les associacions entre la neuroquímica cerebral i la connectivitat funcional en l’envelliment i la possibilitat de la modulació d’aquestes mitjançant l’estimulació magnètica transcranial (TMS). En l’actualitat la seva recerca s’enfoca en analitzar de quina manera l’estimulació elèctrica transcranial (tDCS) modifica l’activitat cerebral i en estudiar si existeix un efecte sinèrgic entre l’estimulació cerebral no invasiva i l’entrenament cognitiu. També està interessat en el modelatge de les tècniques d’estimulació cerebral no invasiva.

Lídia Vaqué-Alcázar

Lídia Vaqué-Alcázar

La seva recerca s’ha centrat en l’avaluació de l’impacte que tenen la reserva cognitiva, així com altres variables ambientals i genètiques

Veure més

La seva recerca s’ha centrat en l’avaluació de l’impacte que tenen la reserva cognitiva, així com altres variables ambientals i genètiques en els canvis estructurals i funcionals del cervell característics de l’envelliment. Actualment el seu estudi es focalitza en entendre com l’estimulació elèctrica transcraneal modifica l’activitat cerebral i si hi ha un efecte sinèrgic entre l’estimulació cerebral no invasiva i l’entrenament cognitiu, tenint en compte la influencia de les característiques ambientals i genètiques individuals.

Roser Sala-Llonch

Roser Sala-Llonch

Actualment treballa com a professor lector al Departament de Biomedicina de la Universitat de Barcelona.

Veure més

Actualment treballa com a professor lector al Departament de Biomedicina de la Universitat de Barcelona. És enginyera de sistemes i telecomunicacions, i va realitzar el seu doctorat en neurociències a la Universitat de Barcelona, sota la supervisió del Dr. David Bartrés-Faz i la Dra. Carme Junqué. La seva recerca es focalitza en la investigació i desenvolupament de mètodes per l’anàlisi d’imatges cerebrals incloent tècniques de RM i PET per l’estudi multimodal de connectivitat i xarxes cerebrals. Un dels objectius més importants de la seva recerca és establir connexions fiables entre els resultats de proves teòriques i numèrics obtingudes amb dades simulades o virtuals per l’aplicació de mètodes d’anàlisi en estudis empírics, neurociència bàsica i recerca clínica. Està particularment interessada en els canvis cerebrals que tenen lloc durant l’envelliment saludable i la malaltia d’Alzheimer.

Juan Pablo Martín-Trias

Juan Pablo Martín-Trias

La seva recerca està immersa en el context del projecte europeu Pharmacog ®, finançat per la Innovative Medicine Initiative

Veure més

La seva recerca està immersa en el context del projecte europeu Pharmacog ®, finançat per la Innovative Medicine Initiative i focalitzat en l’estudi de la Malaltia d’Alzheimer, la ressonància magnètica i l’estimulació magnètica transcranial. La línia del seu treball se centra en l’estudi de la tècnica d’estimulació magnètica transcraneal, la seva interferència en el reconeixement d’imatges i l’expressió de les xarxes neuronals a través de la Ressonància Magnètica funcional (RMf). Interessat en la relació del Factor Neurotròfic derivat del Cervell (FNDC), la plasticitat cerebral i la reserva cognitiva.

Lídia Mulet-Pons

Lídia Mulet-Pons

Actualment treballa com a tècnica investigadora del projecte Barcelona Brain Health Iniciative (BBHI). 

Veure més

Actualment treballa com a tècnica investigadora del projecte Barcelona Brain Health Iniciative (BBHI). Està interessada en la influència dels hàbits de vida i els factors biològics en l’envelliment cognitiu, així com la interacció entre ells. Està focalitzada en la recerca de marcadors neurobiològics capaços de predir l’estat cognitiu futur durant l’envelliment sà, a través de tècniques d’electroencefalografia, estimulació cerebral no invasiva, neuroimatge i marcadors sanguinis.

Ruben Perellón-Alfonso

Ruben Perellón-Alfonso

Treballa en el desenvolupament de marcadors novells d’envelliment saludable i patològic basats en la integritat dels mecanismes de plasticitat cerebral

Veure més

Treballa en el desenvolupament de marcadors novells d’envelliment saludable i patològic basats en la integritat dels mecanismes de plasticitat cerebral, emprant electrofisiologia i neuroestimulació. L’objectiu final d’aquesta investigació és utilitzar aquest coneixement en el disseny d’intervencions no invasives capaces de promoure o restaurar el rendiment cognitiu en l’envelliment. També té un interès metodològic en neuroimatge multimodal i l’anàlisi de dades.

María R Cabello-Toscano

María R Cabello-Toscano

Actualment treballa al projecte Barcelona Brain Health Initiative (BBHI)

Veure més

Actualment treballa al projecte Barcelona Brain Health Initiative (BBHI). Aquest té com objectiu intentar conèixer i entendre como es pot mantenir la salut del nostre cervell. Aquí, la seva activitat se centre en l’anàlisi i processat de dades de neuroimatge, per la cerca de marcadors d’envelliment cerebral. Anteriorment va treballar com a analista de dades pel projecte europeu SMART4MD (Support Monitoring and Reminder Technology for Mild Dementia), al grup de Investigación Básica, Clínica y Epidemiológica en Salud Mental perteneciente a IBIMA (Instituto de Investigación Biomédica de Málaga). És enginyera de la salut amb especialitat en Bioinformàtica i Neurociència Cognitiva, i està especialment interessada en l’envelliment neuronal sà o patològic, i como aquest es veu reflectit en la cognició.