Acreditació de llengua estrangera als estudis de grau

Una foto

 

La Universitat de Barcelona està compromesa amb el plurilingüisme individual i el multilingüisme de la institució. Les competències lingüístiques en una tercera llengua (alemany, anglès, francès o italià) són cada cop més un factor que enriqueix les relacions personals i professionals i que, alhora, millora la perspectiva professional i de mobilitat.

Els estudiants que iniciïn per primera vegada estudis universitaris de grau en una universitat catalana, el curs 2018-2019, i que provinguin dels estudis de batxillerat i les proves d’accés a la universitat (PAU), o de cicles formatius de grau superior (CFGS), amb o sense PAU han d'acreditar el nivell B2 en una tercera llengua (anglès, francès, alemany o italià) en finalitzar els estudis.

El Consell Interuniversitari de Catalunya considera que cal atorgar un reconeixement als alumnes que s'han esforçat a acreditar, amb la presentació del certificat que justifica l'assoliment del nivell B2 d'una de les llengües esmentades, aquest coneixement lingüístic abans del curs 2018-2019 mitjançant la incorporació al suplement europeu al títol (SET) dels crèdits cursats i altres mesures que es considerin oportunes.

>>> Llei 1/2018, de 8 de maig, de modificació de la Llei 2/2014 (moratòria B2)

La UB posa al vostre abast un seguit de recursos per facilitar-vos l’assoliment i l’acreditació d’aquesta competència en finalitzar la vostra etapa a la Universitat.

1) La ruta cap al B2 a partir de recursos d’autoaprenentatge gratuïts.

2) La ruta cap al B2 a partir de l’àmplia oferta de cursos de l’Escola d’Idiomes Moderns.

3) La combinació de les dues opcions anteriors.

4) La sol·licitud d’ajuts tant a través del programa Parla3 com a través del programa propi BKUB.