Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Beques, ajuts i premis Imatge de diagramació
Inici Beques mónUB Inici UB  
Imatge de diagramació

Ajuts per pal·liar la no cobertura de les beques públiques respecte a les assignatures repetides per primera vegada. Curs 2016-2017

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
 
 
Presentació

Requisits

Com sol.licitar-la

Criteris d'avaluació

Criteris d'adjudicació i resolució

Incompatibilitats,Obligacions i Renúncies

Resolució, curs 2016-2017

Segona Resolució, curs 2016-2017

Legislació Aplicable

Versió per imprimir

SI TENIU PROBLEMES PER PODER VEURE LA RESOLUCIÓ O ELS SEUS ANNEXOS: Heu de configurar els PDF als navegadors Chrome i Mozilla Firefox seguint aquestes instruccions.

Per més informació:

Universitat de Barcelona
Beques i Ajuts a l'Estudiant
Beques de 1r i 2n cicle

Travessera de les Corts 131-159
(Recinte de la Maternitat)
Pavelló Rosa
08028 Barcelona
Telèfon: 93 403 72 49
Fax: 93 402 17 72

beca.estudis@ub.edu
HORARI :
Matins: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h.
Tardes:dimecres de 15:30 a 17:30 h.

De l'1 de juny al 12 de setembre matins de 9:30 a 13:30 h.
AGOST TANCAT

 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 


Convocatòria d'Ajuts per pal·liar la no cobertura de les beques públiques respecte a les assignatures repetides per primera vegada. Curs 2016-2017

Resolució del vicerector Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat de la Universitat de Barcelona de 3 d'octubre de 2016, de conformitat amb les previsions de l'Estatut de la UB per la que s'aproven les bases que haurà de regir la concessió d'ajuts per pal.liar la no cobertura de les beques públiques respecte a les assignatures repetides per primera vegada.[+]

Objecte de la convocatòria

Les bases de la resolució regulen la convocatòria dels ajuts per pal·liar la diferència del preu del crèdit entre el curs 2011/2012 i el curs 2016/2017.L’import de l’ajut serà la deducció del 25% de l’import dels crèdits matriculats per segona vegada, fins a un màxim de 18 ECTS, per als beneficiaris i limitacions que estableixen les bases d’aquesta convocatòria. No cobreix els crèdits que es matriculen per tercera o superiors vegades.La dotació econòmica total de la convocatòria té una cobertura màxima de 150.000 euros, en funció dels recursos disponibles en la partida pressupostària del programa bkUB  Els respectius ajuts es faran efectius durant l’exercici 2017, respectant estrictament l’ordre de puntuació obtinguda i fins l’esgotament de la cobertura màxima, a càrrec de la corresponent partida pressupostària que es dotarà en el pressupost 2017.

Termini de presentació de sol·licituds: del 3 d'octubre al 4 de novembre de 2016

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Beques i Ajuts a l'Estudiant -Beques de 1r i 2n Cicle
Última actualització o validació:14.03.2017