Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Beques, ajuts i premis Imatge de diagramació
Inici Beques mónUB Inici UB  
Imatge de diagramació
Procediment per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris i l'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional per al curs acadèmic 2016-2017 Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
 
 
Presentació
Procediment MATRC
Procediment EQUITAT
Com sol·licitar-ho

Consulta l'estat de la sol·licitud
Instruccions per a la consulta(pdf)

Resolució període extraordinari Beca Equitat, 2016-2017

Publicació llista d'esmenes Beca Equitat 2016 (pdf)
Descripció motius llista d'esmenes i instruccions per a la subsanació (pdf)

1ª resolució Beca Equitat, 2016-2017
2ª resolució Beca Equitat, 2016-2017
3ª resolució Beca Equitat, 2016-2017
Publicació nova llista d'esmenes Beca Equitat 2016
Descripció motius llista d'esmenes i instruccions per a la subsanació (pdf)
Primera correció d'errades (pdf)
Segona correció d'errades (pdf)
 

Per més informació:

Universitat de Barcelona
Beques i Ajuts a l'Estudiant
Beques de 1r i 2n cicle

Travessera de les Corts 131-159
(Recinte de la Maternitat)
Pavelló Rosa
08028 Barcelona

HORARI :
Matins: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h.
Tardes: dimecres de 15:30 a 17:30 h.
De l'1 de juny al 12 de setembre matins de 9:30 a 13:30 h.
AGOST TANCAT

Telèfon: 93 403 72 49
Fax: 93 402 17 50

beca.estudis@ub.edu

 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Procediments per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels estudis universitaris i l'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària per al curs acadèmic 2016-2017

Resolució EMC/1699/2016, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen, per al curs 2016-2017, els procediments, per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus del crèdits dels estudis universitaris i l'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional [+]
Correcció d'errades a la Resolució EMC/1699/2016, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen, per al curs 2016-2017. els procediments per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris, i l'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional[+]

Com a novetat, aquest curs acadèmic 2016-2017, l'Agaur ha unificat els procediments de sol·licituds de l'acreditació del tram de renda familiar i de la beca Equitat (EQUITAT) i l'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional (MATRC)

El formulari de sol·licitud és ÚNIC i permet sol·licitar l'acreditació del tram de renda familiar a títol merament informatiu, i la Beca Equitat per a la minoració dels preus públics dels crèdits dels estudis universitaris (procediment EQUITAT), i també permet sol·licitar l'acreditació econòmica a efectes de formalitzar la matrícula com a becari/ària condicional (procediment MATRC)

Tot i tractar-se d'una sola sol·licitud es produiran dues resolucions:

  • la primera per al procediment MATRC, necessària per a la matrícula condicional
  • l'altre per al procediment EQUITAT

Consultar els diferents procediments MATRC i EQUITAT

Termini de presentació: del 13 de juliol fins al dia 15 d'octubre de 2016

Resolució per la qual es fan públics els resultats de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2016-2017, dins el període extraordinari de presentació de sol·licituds.[+]

Podeu interposar recurs, en el termini d'un mes, a partir de l'endemà de la seva publicació al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya (fins el 04/06/2017)

Resolució EMO/283/2017, de 10 de febrer, per la qual s'obre el termini extraordinari de presentació de sol·licituds, en el marc del procediment per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i/o de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2016-2017 [+]

Termini de presentació: del 24 de febrer al 31 de març de 2017

L'Agaur ha obert un termini extraordinari per a la presentació de les sol·licituds dels estudiants que s'hagin matriculat per primera vegada en el curs acadèmic 2016-2017 amb posterioritat al 15 d'octubre de 2016, d'un ensenyament que condueix a l'obtenció d'un titol universitari oficial de grau o de primer i/o segon cicle impartit en un centre propi d'alguna de les següents universitats públiques de Catalunya:

- Universitat Autònoma de Barcelona
- Universitat de Barcelona
- Universitat de Lleida
- Universitat Rovira i Virgili
- Universitat Politècnica de Catalunya
- Universitat Oberta de Catalunya
I per als centres adscrits:
- Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI), centre adscrit consorciat a la UPC
- Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISCP), centre adscrit a la UB

La sol·licitud s'ha de fer a través de la plataforma Tràmits gencat i podeu consultar tota la convocatòria a la pàgina web de l'Agaur

Publicació de la llista d'interessats que han d'esmenar la sol·licitud de la Beca Equitat, curs 2016-2017

Amb data 10 de novembre de 2016, s'ha publicat al tauler d'anuncis de l'AGAUR, la diligència per la qual es fa pública la llista d'interessats que han d'esmenar la seva sol·licitud, en el marc del procediment per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2016-2017

La documentació que es demana pot ser documentació bàsica (si no lliureu aquesta documentació dins el termini implica el desistiment de la sol·licitud) o documentació no bàsica (si no lliureu aquesta documentació dins el termini, no es valorarà per calcular el tram de renda).

La documentació només serà vàlida si entra en paper al registre de l'Agaur dins el termini de presentació

El termini per presentar la documentació: fins el 24 de novembre de 2016

PRIMERA RESOLUCIÓ PARCIAL BECA EQUITAT, curs 2016-2017

L'Agencia de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha resolt parcialment la beca equitat.

En virtut d'aquesta resolució s'ha procedit a regularitzar la situació a nivell econòmic pel que fa a la matrícula a la UB. Aquesta regularització pot suposar:

- La minoració d'algun rebut pendent, és a dir, un canvi en l'import del rebut pendent, o
- La disminució del nombre de rebuts pendents, o
- La generació d'una devolució (només en aquest cas heu d'indicar un numero de compte on voleu que us facin l'ingrés), o
- L'enregistrament de l'equitat en paral·lel a la matrícula condicional com a sol·licitant de beca general a l'espera de la seva resolució

Consulteu la vostra situació a través del vostre espai personal de Món UB www.ub.edu/monub, La teva UB, opció de Consulta i pagament de rebuts
Per a saber si s'ha generat una devolució, consulteu l'opció de Consulta de qualificacions i expedient,
on es veurà en vermell: Tens rebuts pendents de devolució i a sota un enllaç on s'indica "Clica aquí per informar el compte bancari"

SEGONA RESOLUCIÓ PARCIAL BECA EQUITAT, curs 2016-2017

L'Agencia de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha resolt parcialment la beca equitat.

En virtut d'aquesta resolució s'ha procedit a regularitzar la situació a nivell econòmic pel que fa a la matrícula a la UB. Aquesta regularització pot suposar:

- La minoració d'algun rebut pendent, és a dir, un canvi en l'import del rebut pendent, o
- La disminució del nombre de rebuts pendents, o
- La generació d'una devolució (només en aquest cas heu d'indicar un numero de compte on voleu que us facin l'ingrés), o
- L'enregistrament de l'equitat en paral·lel a la matrícula condicional com a sol·licitant de beca general a l'espera de la seva resolució

Consulteu la vostra situació a través del vostre espai personal de Món UB www.ub.edu/monub, La teva UB, opció de Consulta i pagament de rebuts
Per a saber si s'ha generat una devolució, consulteu l'opció de Consulta de qualificacions i expedient,
on es veurà en vermell: Tens rebuts pendents de devolució i a sota un enllaç on s'indica "Clica aquí per informar el compte bancari"

TERCERA RESOLUCIÓ PARCIAL BECA EQUITAT, curs 2016-2017

L'Agencia de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha resolt parcialment la beca equitat.

En virtut d'aquesta resolució s'ha procedit a regularitzar la situació a nivell econòmic pel que fa a la matrícula a la UB. Aquesta regularització pot suposar:

- La minoració d'algun rebut pendent, és a dir, un canvi en l'import del rebut pendent, o
- La disminució del nombre de rebuts pendents, o
- La generació d'una devolució (només en aquest cas heu d'indicar un numero de compte on voleu que us facin l'ingrés), o
- L'enregistrament de l'equitat en paral·lel a la matrícula condicional com a sol·licitant de beca general a l'espera de la seva resolució

Consulteu la vostra situació a través del vostre espai personal de Món UB www.ub.edu/monub, La teva UB, opció de Consulta i pagament de rebuts
Per a saber si s'ha generat una devolució, consulteu l'opció de Consulta de qualificacions i expedient,
on es veurà en vermell: Tens rebuts pendents de devolució i a sota un enllaç on s'indica "Clica aquí per informar el compte bancari"

Publicació d'una nova llista d'interessats que han d'esmenar la sol·licitud de la Beca Equitat, curs 2016-2017

Amb data 2 de febrer de 2017, s'ha publicat al tauler d'anuncis de l'AGAUR, la diligència per la qual es fa pública la llista d'interessats que han d'esmenar la seva sol·licitud, en el marc del procediment per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2016-2017

La documentació que es demana pot ser documentació bàsica (si no lliureu aquesta documentació dins el termini implica el desistiment de la sol·licitud) o documentació no bàsica (si no lliureu aquesta documentació dins el termini, no es valorarà per calcular el tram de renda).

La documentació només serà vàlida si entra en paper al registre de l'Agaur dins el termini de presentació

El termini per presentar la documentació: fins el 16 de febrer de 2017

Publicació de la 1a Correcció d'errades, Resolució relativa a la Resolució de 2 de desembre de 2016 del president de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris, per la qual es fan públics els resultats de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2016-2017

Publicació de la 2a Correcció d'errades, Resolució relativa a la Resolució de 21 de desembre de 2016 del president de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris, per la qual es fan públics els resultats de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2016-2017

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Beques i Ajuts a l'Estudiant-Beques de 1r i 2n Cicle
Última actualització o validació:04.05.2017