Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Beques, ajuts i premis Imatge de diagramació
    Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Beca General Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
 
 
Presentació

Requisits

Tipus i quantia d'ajuts

Com sol.licitar-la

Matrícula condicional becari/ària, curs 16/17
1a llista d'esmenes de la Beca General, curs 2016-2017
2a llista d'esmenes de la Beca General, curs 2016-2017
Resolució Beca General, curs 2016-2017

Preguntes més freqüents

Legislació Aplicable

Versió per imprimir

LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA BECA GENERAL:
AGAUR
Psg. Lluís Companys, 23
08010 Barcelona

Telf. 93 310 63 94
Horari

Per més informació:

Universitat de Barcelona
Beques i Ajuts a l'Estudiant
Beques de 1r i 2n cicle

Travessera de les Corts 131-159
(Recinte de la Maternitat)
Pavelló Rosa
08028 Barcelona

HORARI :
Matins: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h.
Tardes:dimecres de 15:30 a 17:30 h.
De l'1 de juny al 12 de setembre matins de 9:30 a 13:30 h.
AGOST TANCAT

Telèfon: 93 403 72 49
Fax: 93 402 17 50

beca.estudis@ub.edu

 

 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Com sol·licitar-la

Termini de presentació: fins el 17 d'octubre de 2016(inclòs).
Procediment per sol·licitar la beca

1.- Sol·licitar la beca amb el formulari del Ministeri https://sede.educacion.gob.es

 

 

 

SOL·LICITUD


S'han de seguir totes les instruccions que marca el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports a la seva pàgina web i a la seu electrònica per tal d'assegurar-se que s'ha presentat correctament la sol·licitud

Informació important per als alumnes amb estudis previs cursats a l'estranger (+info)

2.- Una vegada complimentada la sol·licitud ha de ser signada per l’interessat i els membres de la unitat familiar en l’apartat corresponent del formulari amb  qualsevol dels sistemes de signatura electrònica establerts en l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels ciutadans als serveis públics i enviada pel procediment telemàtic establert, quedant així presentada la sol·licitud a tots els efectes.  

 

3.- Mon UB es connectarà amb l’aplicatiu de Ministeri i recuperarà les dades de la teva beca.

4.- Si a més de la presentació de la beca, et vols beneficiar de la condició de becari en la teva matrícula, cal que:

Demanis l'acreditació econòmica, si correspon.

Els becaris no UB, d'altres comunitats autònomes han de presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència del centre on s'han de matricular la credencial de becari del curs anterior

Acreditació econòmica

5.-Fer l'automatrícula

És aconsellable que quan facis la teva matrícula portis el resguard de sol·licitud de la beca per si no és possible aplicar la matrícula condicional en la connexió amb el Ministeri. Si és així hauràs d'anar a la teva secretaria i et faran el canvi de matrícula

 

Els alumnes que s'automatriculin abans de sol·licitar la beca, hauran de pagar la totalitat de la matrícula. Si la beca és concedida l'import de la matrícula (excepte taxes i serveis) els serà retornat d'ofici. La beca només cobreix els crèdits que es matriculen per primera vegada.
Recomanacions importants

Es recomana que l'acreditació del compliment de requisits econòmics a l'Agaur es demani amb 10 dies d'antelació previs a la matrícula.

Es recomana, també, sol·licitar la beca abans de la matrícula (almenys, 1 dia abans), d’aquesta manera es garanteix que s'apliqui la matrícula condicional com a becari. La beca s'ha de demanar en tots els casos abans de que finalitzi la convocatòria, és a dir, abans del 17 d'octubre de 2016

També cal fer constar el mateix NIF o NIE en que s’ha demanat la beca, en cas contrari és possible que el sistema no identifiqui a l’estudiant com a becari i d'aquesta forma no apliqui la corresponent matrícula condicional. Si es produeix aquest fet, cal contactar amb la Secretaria d’Estudiants i Docència del centre d'estudis amb el resguard de la beca per tal de subsanar la incidència.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA SOL·LICITUD

Per tal d'omplir correctament el formulari del Ministeri és necessari i molt important seguir les instruccions que hi ha detallades a la seva pàgina web.

S'ha de llegir atentament i informar de totes les dades que demana, seguint tots els passos que marca. Si aquestes dades no estan correctes o estan incomplertes o no informades poden afectar a que no es pugui gaudir dels ajuts als quals es tenen dret o no es pugui aplicar les deduccions corresponents o a que es denegui la beca. Per exemple, entre d'altres, a no gaudir del component de quantia fixa en funció de la residència o a no poder aplicar la deducció del carnet de família nombrosa.

Per tant, cal omplir totes les dades en el formulari del Ministeri que són requerides sense excepció i de la manera correcta. No es demanarà cap documentació addicional.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA DOCUMENTACIÓ
Acadèmica

Tal com indica el Ministeri és necessari aportar la següent documentació en els casos de:

  • Estudiants de primer any de Màster:
    • Certificat Acadèmic Oficial de l'ensenyament que doni accés al Màster, sempre i quan no s'hagi cursat a la mateixa universitat. És a dir, si et matricules a la UB i l'ensenyament que et dóna accés al màster també ha estat cursat a la UB, no has d'aportar cap documentació.
  • Estudiants provinents d'altres universitats:
    • Certificat Acadèmic de l'últim any cursat.
Econòmica

Tal com indica el Ministeri és necessari aportar la següent documentació:

  • En cas d'haver obtingut ingressos a l'estranger l'any anterior a la convocatòria, cal acreditar-ho amb la declaració de la renda o document legal que ho substitueixi. Aquesta documentació haurà d'estar degudament traduïda i feta la corresponent conversió al Euro.
Residència durant el curs
(estudiants que resideixen fora del domicili familiar)
Per poder optar a l'ajut del component fixe en funció de la residència per part dels alumnes que durant el curs resideixen fora del seu domicili familiar per raó de distància, han d'informar de les dades de la residència durant el curs, tal i com indica el Ministeri. Si en el moment de fer la sol·licitud encara no es coneixen s'haurà de comunicar, en el moment en que es conegui directament a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i sempre abans del 17 d'octubre de 2016
Lloc d'entrega de la documentació i horaris

La documentació s'ha d'entregar a:

AGAUR

Pg. Lluís Companys, 23
08010 Barcelona

(Metro: L1 - Arc de Triomf)
Telf. 93 310 63 94

Horari d'atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Horari de registre:
de dilluns a dijous de 9 a 17:30 h.
divendres de 9 a 14 h

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Beques i Ajuts a l'Estudiant-Beques de 1r i 2n Cicle
Última actualització o validació:09.06.2017
 
09.06.2017