Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Beques, ajuts i premis Imatge de diagramació
Inici Beques mónUB Inici UB  
Imatge de diagramació
Beca General Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
 
 
Presentació

Requisits

Tipus i quantia d'ajuts

Com sol.licitar-la

Matrícula condicional becari/ària, curs 16/17
1a llista d'esmenes de la Beca General, curs 2016-2017
2a llista d'esmenes de la Beca General, curs 2016-2017
Resolució Beca General, curs 2016-2017

Preguntes més freqüents

Legislació Aplicable

Versió per imprimir (pdf)

LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA BECA GENERAL:
AGAUR
Psg. Lluís Companys, 23
08010 Barcelona

Telf. 93 310 63 94
Horari

Per més informació:

Universitat de Barcelona
Beques i Ajuts a l'Estudiant
Beques de 1r i 2n cicle

Travessera de les Corts 131-159
(Recinte de la Maternitat)
Pavelló Rosa
08028 Barcelona

HORARI :
Matins: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h.
Tardes:dimecres de 15:30 a 17:30 h.
De l'1 de juny al 12 de setembre matins de 9:30 a 13:30 h.
AGOST TANCAT

Telèfon: 93 403 72 49
Fax: 93 402 17 50

beca.estudis@ub.edu

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

BECA GENERAL

Resolució d'11 d'agost de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la que es convoquen beques de caràcter general per el curs acadèmic 2016-2017, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris[+]

L'àmbit d'aplicació d'aquesta convocatòria de beca general és pels alumnes que es matriculin d'ensenyaments conduents als títols de:

   • Grau
   • Llicenciat
   • Enginyer
   • Arquitecte
   • Diplomat
   • Mestres
   • Enginyers Tècnics
   • Arquitectes Tècnics
   • Màsters Oficials

Resten expressament exclosos els estudiants d'ensenyaments corresponents a:

   • Tercer Cicle o Doctorat
   • Estudis d'especialització
   • Títols propis de les universitats
   • Estudis de postgrau i Màsters propis

No es poden acollir a aquesta convocatòria els alumnes amb residència familiar al Pais Basc. Hauran de sol·licitar la beca a la seva Comunitat Autònoma

Termini de presentació: fins el 17 d'octubre de 2016 (inclòs).

Adreçat a estudiants de UNIBA
Només poden sol·licitar beca general els estudiants matriculats en els ensenyaments autoritzats per la Comunitat Autònoma. Consulteu al centre aquesta informació

Dirigido a estudiantes de UNIBA
Sólo pueden solicitar beca general los estudiantes matriculados en las enseñanzas autorizadas por la Comunidad Autónoma. Consultar al centro esta información.

Publicació de la 1a llista d'esmenes dels estudiants que han d'esmenar la sol·licitud de la Beca General, curs 2016-2017
L'Agaur, amb data 19 de desembre, ha fet reclamació de documentació als que han d'esmenar la seva sol·licitud en el marc de la convocatòria de Beques de caràcter general per al curs 2016-2017, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris

La documentació s'ha de presentar abans de l'11 de gener de 2017

Publicació de la 2a llista d'esmenes dels estudiants que han d'esmenar la sol·licitud de la Beca General, curs 2016-2017
L'Agaur, amb data 24 de febrer ha publicat la segona i útlima reclamació de documentació als que han d'esmenar la seva sol·licitud en el marc de la convocatòria de Beques de caràcter general per al curs 2016-2017, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris

La documentació s'ha de presentar abans de l'17 de març de 2017

RESOLUCIÓ BECA GENERAL, CURS 2016-2017

En relació a la Beca General del curs 2016/2017 us informem que l'Agaur ha fet pública diverses resolucions. Les persones interessades poden formular les al·legacions o augments de quantia, mitjantçant imprès formalitzat, presentant documents o justificacions que estimin convenients, en el termini de 15 dies comptadors a partir de l'endemà de la seva notificació.

Poden presentar aquesta al·legació a:

AGAUR
Passeig Lluis Companys, 23
08010 Barcelona
Telf. 93 310 63 94
Horari

o bé a la Oficina de Registre general de la UB de l'Administració de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicació,
Travessera de les Corts, 131-159, Recinte Maternitat
Pavelló Rosa
08028 Barcelona
Horari matins: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. (agost tancat)
Horari tardes: dimecres 15:30 a 17:30 h. (tancat de l'1 de juny al 12 de setembre)

NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓ A LA RESOLUCIÓ DE LA BECA GENERAL, CURS 2016/2017, AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA AL FEBRER
Als alumnes als que se'ls hagi resolt la beca general i haguessin matriculat en el primer semestre entre 30 i 59 i ara facin una amplicació de matrícula, al febrer, fins a 60 crèdits o més, NO han de fer res, serà la UB qui d'ofici (vol dir que l'estudiant no cal que presenti cap al·legació ni documentació, serà la Universitat qui ho farà per ell) trametri l'augment de quantia i comuniqui per vies telemàtiques l'ampliació de matrícula a l'Agaur, per a la concessió dels ajuts que els pogui pertocar.
MOLT IMPORTANT!
EL BENEFICIARI DE BECA HAURÀ DE SUPERAR, DELS CRÈDITS MATRICULATS EN EL CURS ACTUAL, COM A MÍNIM EL 40%, EN ELS ENSENYAMENTS TÈCNICS I DE CIÈNCIES I EL 50% EN LA RESTA DELS ENSENYAMENTS.
L'incompliment d'aquesta obligació comportarà el reintegrament de tots els ajuts atorgats a excepció de la matrícula
 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Beques i Ajuts a l'Estudiant -Beques de 1r i 2n Cicle
Última actualització o validació:28.02.2017