Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Beques, ajuts i premis Imatge de diagramació
Inici Beques mónUB Inici UB  
Imatge de diagramació
Ajuts per a fer cursos de terceres llengües en l'Escola d'Idiomes Moderns de la UB que permetin assolir els nivells A2 o B1, o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
 
Presentació

Requisits

Com sol.licitar-la

Criteris d'avaluació

Criteris d'adjudicació i resolució

Incompatibilitats,Obligacions i Renúncies

Segona resolució, curs 2015-2016

Legislació Aplicable

Versió per imprimir

Icona d'informació

Per més informació:

Universitat de Barcelona
Beques i Ajuts a l'Estudiant
Beques de 1r i 2n cicle

Travessera de les Corts 131-159
(Recinte de la Maternitat)
Pavelló Rosa
08028 Barcelona
Telèfon: 93 403 72 49
Fax: 93 402 17 50

beca.estudis@ub.edu
HORARI :
Matins: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h.
Tardes:dimecres de 15:30 a 17:30 h.
De l'1 de juny al 12 de setembre matins de 9:30 a 13:30 h.
AGOST TANCAT

 

 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Criteris d'avaluació

Per a l'avaluació dels ajuts es tindran en compte els següents criteris

Examen de les sol∙licituds i documentació presentades. Si la sol∙licitud no reuneix algun dels requisits exigits en aquesta convocatòria o s'observa que hi falta algun document, es requerirà a la persona interessada que esmeni la sol∙licitud en el termini de 10 dies naturals i que l'acompanyi dels documents preceptius. Si no ho fa així, es considera que desisteix de la petició. Aquest requeriment es realitzarà mitjançant llistes de reclamació de documentació penjades en la pàgina web de Beques i Ajuts a l'Estudiant.

Finalitzat aquest termini, es valoraran exclusivament aquelles sol∙licituds que tenen tots els requisits establerts a la base II, a les quals s'aplicaran els criteris establerts a la base V, ordenant‐se per ordre descendent.

Adjudicació i Resolució

 • Les sol∙licituds presentades es resolen en 2 terminis, segons quan s'hagi presentat la sol∙licitud:

  • Sol∙licituds presentades fins al 30 de maig de 2017
  • Sol∙licituds presentades fins al 30 de setembre de 2017

 • Quan les sol∙licituds subvencionables superin la disponibilitat pressupostària la Comissió avaluadora determinarà l'assignació dels fons seguint els següents criteris de priorització:

  • Modalitat per la qual s'ha presentat la sol·licitud. Es prioritzaran les sol·licituds presentades per les modalitats A, B i C.
  • Gaudiment de la beca equitat o general durant el curs 2016-2017
  • Rendiment acadèmic

 • Tanmateix, aquesta dotació màxima es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries, sense necessitat de publicar una nova convocatòria.

 • En el termini màxim de 10 dies a partir de la data de la proposta d'adjudicació, la Comissió elevarà la proposta a què es refereix el punt 2 d'aquesta base a la vicerector, qui dictarà la corresponent resolució d'adjudicació d'ajuts, en la que constaran:

  • Els adjudicataris dels ajuts
  • Els sol∙licitants exclosos per no complir els requisits.
  • Els sol·licitants denegats per no tenir disponibilitat pressupostària

 • Aquesta resolució es notificarà als interessats mitjançant la publicació de la resolució a la pàgina web de Beques i Ajuts a l'Estudiant: http://www.ub.edu/beques/1r2ncicle/

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Beques i Ajuts a l'Estudiant-Beques de 1r i 2n Cicle
Última actualització o validació:28.11.2016
 
28.11.2016