Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Beques, ajuts i premis Imatge de diagramació
Inici Beques mónUB Inici UB  
Imatge de diagramació
Ajuts per a fer cursos de terceres llengües en l'Escola d'Idiomes Moderns de la UB que permetin assolir els nivells A2 o B1, o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
 
 
Presentació
Requisits
Generals

Com sol.licitar-la

Criteris d'avaluació

Criteris d'adjudicació i resolució

Incompatibilitats,Obligacions i Renúncies

Legislació Aplicable

Segona resolució, curs 2015-2016

Versió per imprimir

Per més informació:

Universitat de Barcelona
Beques i Ajuts a l'Estudiant
Beques de 1r i 2n cicle

Travessera de les Corts 131-159
(Recinte de la Maternitat)
Pavelló Rosa
08028 Barcelona
Telèfon: 93 403 72 49
Fax: 93 402 17 50

beca.estudis@ub.edu
HORARI :
Matins: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h.
Tardes:dimecres de 15:30 a 17:30 h.
De l'1 de juny al 12 de setembre matins de 9:30 a 13:30 h.
AGOST TANCAT

 

 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 
Requisits

L'alumnat que sol·liciti aquests ajuts haurà de reunir els requisits següents:

Requisits generals

1.- Ser estudiant de Grau el curs 2016-2017 i tenir una nota mínima d'expedient de 5. En el càlcul de la nota mitjana de l'expedient es comptabilitzaran les assignatures suspeses.

2.- No tenir acreditat cap altre nivell B2.2 del MECR en cap de les terceres llengües del sistema educatiu català (anglès, francès, alemany o italià).

3.- Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea o, en el cas de l'alumnat no comunitari, és aplicable el que disposa la Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i, per tant, es requereix que l'estudiant més gran de 18 anys sigui titular de l'autorització de residència.

REQUISITS ESPECÍFICS PER A LES MODALITATS A, B i C

Estar matriculat i haver superat un curs d'idiomes de nivell A2, B1, B2.1 o B2.2 del MECR, en l'EIM de la UB en el període comprès entre l'1 de setembre de 2016 i el 31 de juliol de 2017, els estudiants que hagin iniciat estudis de Grau en la Universitat de Barcelona el curs 2014-2015, 2015-2016 o 2016-2017 o que hagin iniciat estudis el 2015-2016 en una altra comunitat autònoma i s'hagin traslladat el curs 2016-2017 a aquesta universitat, inclosos els estudiants de centres adscrits

REQUISITS ESPECÍFICS PER A LA MODALITAT D

Estar matriculat i haver superat un curs d'idiomes nivells B2.1 o B2.2 en l'EIM de la UB en el període comprés entre l'1 de setembre de 2016 i el 31 d'agost de 2017, els estudiants de Grau, inclosos els estudiants de centres adscrits, que hagin iniciat els estudis els cursos 2012-2013 i 2013-2014

Resta exclòs l'estudiantat que:

a) Cursi estudis universitaris diferents dels de grau.

b) Tingui alguna titulació universitària prèvia (o altres estudis equivalents).

c) Estigui en possessió d'un certificat o títol de coneixements de nivell B2.2 del MECR, en qualsevol de les quatre llengües del sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany o italià).

Període:

Els cursos de formació i superació de coneixements de terceres llengües s'han de dur a terme en el període comprès entre l'1 de setembre de 2016 i el 31 d'agost de 2017.

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Beques i Ajuts a l'Estudiant-Beques de 1r i 2n Cicle
Última actualització o validació:28.11.2016