Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Beques, ajuts i premis Imatge de diagramació
Inici Beques mónUB Inici UB  
Imatge de diagramació
Beca Sèneca Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
 
 
Presentació
Característiques de la beca
Com sol.licitar-la
Alumnes UB
Alumnes altres universitats
Estats sol·licituds

Resolució

Criteris selecció becaris

Legislació Aplicable
Versió per imprimir (pdf)

Quadern de becari (2011/2012)

Quadern de becari (2012/2013)

 
mes informació

Per més informació:

Universitat de Barcelona
Beques i Ajuts a l'Estudiant
Beques de 1r i 2n cicle

Travessera de les Corts 131-159
(Recinte de la Maternitat)
Pavelló Rosa
08028 Barcelona
Telèfon: 93 403 72 49
Fax: 93 402 17 72

beca.estudis@ub.edu

 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Beca Sèneca

(CURS 2012/2013 Convocatòria de 13 d'abril de 2012, BOE núm. 101)

AVIS:

Per al curs 2013/2014 no es convocarà aquesta beca

 

SENECA és la convocatòria de beques establerta pel Ministerio de Educación, com a suport econòmic per a estudiants que han obtingut plaça en el programa de mobilitat SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España, és un programa de mobilitat d'estudiants de primer i segon cicle entre universitats espanyoles, creat per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) per tal de facilitar els intercanvis d'estudiants entre universitats espanyoles).

Així, els estudiants han de sol·licitar en primer lloc una estada d'intercanvi SICUE, i només aquells que l'obtinguin i tinguin una nota mitjana a partir de 6,50 en l' expedient acadèmic fins el curs 2010/2011 (a partir de 5,90 en els ensenyaments tècnics) podran aspirar en un segon moment a la beca del programa SENECA. Finalment, tant si obté la beca SENECA com no, l'alumne podrà realitzar l'intercanvi beneficiant-se únicament del sistema SICUE.

La proposta provisional de concessió es publicarà a la pàgina web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (www.educacion.gob.es), i s'hauran de seguir els següents passos:

1) El sol·licitant haurà d'accedir a l'adreça electrónica "https//sede.educacion.gob.es" per a ser notificat.

2) En el termini de 10 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació i comunicació de la proposta provisional mitjantçant notificació a la sede electrónica, els beneficiaris hauran de presentar pel mateix mitjà, o sigui, a traves de la sede electrònica del Ministeri, l’acceptació o renúncia de la beca. Si no s'accedeix al contingut de la notificació en el termini dels 10 dies s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada amb els efectes previstos en la normativa vigent.

Els beneficiaris de la proposta provisional de concessió que en el termini establert no accedissin a la notificació o no comuniquessin ni l’acceptació ni la renúncia es consideraran que desisteixen de la mateixa. Aquest protocol s'aplicarà a la resta d'adjudicacions que es vagin donant per substituir a les renúncies que es puguin presentar.

 

 

 

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Beques i Ajuts a l'Estudiant-Beques de 1r i 2n Cicle
Última actualització o validació:31.01.2013