Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Beques, ajuts i premis Imatge de diagramació
Inici Beques mónUB Inici UB  
Imatge de diagramació

Ajuts de matrícula per al curs 2016-2017 per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
 
 
Presentació

Requisit i mèrits

Com sol.licitar-la

Criteris d'avaluació

Criteris d'adjudicació i resolució

Incompatibilitats,Obligacions i Renúncies

Segona Resolució curs 2016-2017

Primera Resolució, curs 2016-2017

SI TENIU PROBLEMES PER PODER VEURE LA RESOLUCIÓ O ELS SEUS ANNEXOS: Heu de configurar els PDF als navegadors Chrome i Mozilla Firefox seguint aquestes instruccions.

Legislació Aplicable

Versió per imprimir

Per més informació:

Universitat de Barcelona
Beques i Ajuts a l'Estudiant
Beques de 1r i 2n cicle

Travessera de les Corts 131-159
(Recinte de la Maternitat)
Pavelló Rosa
08028 Barcelona
Telèfon: 93 403 72 49
Fax: 93 402 17 72

beca.estudis@ub.edu
HORARI :
Matins: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h.
Tardes:dimecres de 15:30 a 17:30h.
De l'1 de juny al 12 de setembre matins de 9:30 a 13:30 h.
AGOST TANCAT

 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 


Convocatòria d'Ajuts de matrícula per al curs 2016-2017 per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes.

Resolució del vicerector de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat de la Universitat de Barcelona de 3 de octubre de 2016, de conformitat amb les previsions de l'Estatut de la UB per la que s'aproven les bases que haurà de regir la concessió d'ajuts de matrícula als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes, entenent com a tals les situacions personals sobtades que afectin les condicions econòmiques de l'estudiant en el moment que ha d'efectuar el pagament de la matrícula o d'una part.[+]

Objecte de la convocatòria

Les bases de la resolució regulen la convocatòria dels ajuts de matrícula per als estudiants que es troben en una situació econòmica vulnerable que no els permet assumir l'import total o parcial de la matrícula.L’import de l’ajut a les persones beneficiàries que estableixen les bases d'aquesta convocatòria és l'import total dels crèdits matriculats per primera vegada i fins a 18 crèdits matriculats per segona vegada el curs 2016-2017.

La dotació econòmica total de la convocatòria té una cobertura màxima de 300.000 euros, en funció dels recursos disponibles en la partida pressupostària del programa bkUB, en què s'habiliten fins a un màxim de 600.000 euros per cobrir tots els ajuts que es convoquin mitjantçant aquest programa. Els ajuts respectius es faran efectius durant l’exercici 2017 respectant estrictament l’ordre de puntuació obtingut i fins l’esgotament de la cobertura màxima, a càrrec de la partida pressupostària corresponent que es dotarà en el pressupost 2017.

L'import destinat a aquesta convocatòria es distribuirà proporcionalment en dos resolucions parcials, per tal de poder donar compliment a parts iguals als dos terminis de resolució establerts a la base IV. En cas de no exhauriment en la primera resolució parcial dels recursos destinats, l'import sobrant s'acumularà automàticament a la resolució parcial següent.

Termini de presentació de sol·licituds: del 3 de octubre de 2016 al 28 d'abril de 2017

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Beques i Ajuts a l'Estudiant -Beques de 1r i 2n Cicle
Última actualització o validació:24.05.2017