ALTRES AJUTS

ESTADES MONTCELIMAR

CONVOCATÒRIA 2021 D'AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D'ESTADES FORMATIVES A ESPANYA I L'ESTRANGER DIRIGIDA A DOCTORANDS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I FINANÇADA PER LA FUNDACIÓ MONTCELIMAR.

Resolució de 7 de juny de 2021, de concessió d’ajuts per a la realització d’estades formatives a Espanya i l’estranger per a l’any 2021 adreçats a doctorands de la Universitat de Barcelona i finançats per la Fundació Montcelimar (enllaç).

Aquests ajuts tenen per finalitat la realització d'estades formatives en centres estrangers o espanyols ubicats en una localitat diferent a la del centre d'adscripció del beneficiari i que impliquin el canvi de residència del sol·licitant.

Les activitats a realitzar durant l'estada, en laboratoris d'investigació, consultant fons bibliogràfics o documentals, aprenent noves tècniques instrumentals, participant en escoles d'estiu o realitzant altres treballs de camp, tenen per objecte la millor consecució del pla de recerca del beneficiari. Queden excloses d'aquesta convocatòria l'assistència a congressos i altres reunions de treball o coordinació.

CONVOCATÒRIA

Resolució de 16 de març de 2021, per la qual es convoquen ajuts per a la realització d'estades formatives a Espanya i l'estranger.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 22 de març al 16 d'abril de 2021.

El termini de presentació de documentació per esmenar serà del 28 d'abril a l'11 de maig de 2021.

Fins a 15 dies després de la teva tornada, podràs portar-nos la justificació de la teva estada. Aquesta està formada per els comprovants de les despeses de transport, la memòria de l'estada i el certificat del centre receptor.