PROGRAMA DE CONTRACTACIÓ D'INVESTIGADORS PREDOCS-UB

CONVOCATÒRIA ESTADES FORMATIVES APIF

Resolució de 23 de setembre de 2021 de la Vicerectora de Doctorat i Personal Investigador en Formació per la qual es convoquen els ajuts per a la realització d’estades formatives a l'estranger amb la finalitat d’obtenir la menció internacional del títol de Doctor per a l’any 2022, per als beneficiaris d’un ajut APIF de la Universitat de Barcelona.

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D’ESTADES FORMATIVES A L'ESTRANGER AMB LA FINALITAT D’OBTENIR LA MENCIÓ INTERNACIONAL DEL TÍTOL DE DOCTOR PER A L’ANY 2022, PER ALS BENEFICIARIS D’UN AJUT PER AL PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ (APIF) DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Aquests ajuts tenen per finalitat la realització d'estades formatives en centres estrangers ubicats en una localitat diferent a la del centre d'adscripció del beneficiari i que impliquin el canvi de residència del sol·licitant. Podran sol·licitar els ajuts per a la realització d'estades formatives a l'estranger, els beneficiaris d'un ajut APIF en actiu. Aquests ajuts tenen com a objectiu l'obtenció de la menció internacional del títol de Doctor i per tant, tindran una durada mínima de 12 setmanes.

Les estades es realitzaran obligatòriament dins del període de gaudiment de l'ajut APIF, a comptar des de la data de resolució de concessió de les estades i fins el 31 de desembre de 2022.

Aquest ajut és incompatible amb altres que tinguin la mateixa finalitat, concedits per entitats públiques o privades.

Podeu consultar les bases de la convocatòria aquí.

Les sol·licituds  i la documentació requerida es presentaran a través de l’aplicatiu de Banc de Santander, omplint el formulari que trobareu en el següent link:

http://app.becas-santander.com/program/estades-apif-ub

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert del 27 de setembre al 18 d’octubre de 2021.