Logo Universitat de Barcelona Beques, ajuts i premis imatge de maquetació
Inici Beques mónUB UB
Beques de Personal Investigador en Formació
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2018)

 

 

CONVOCATÒRIA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Podeu consultar les bases reguladores dels ajuts per contractar personal investigador novell FI-DGR, així com la convocatòria corresponent a l'any 2018, a la pàgina web de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

Altra informació d'interès

En el cas d'estudis realitzats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadèmic de llicenciatura, grau o màster s'ha de calcular mitjançant l'aplicació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

La persona sol·licitant és responsable de tramitar el càlcul de la nota mitjana d'acord amb aquest procediment.

Publicat el llistat d'esmena de les sol·licituds FI 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------

Resolució de 8 de febrer, de concessió d'ajuts per contractar personal investigador novell per a l'any 2018 (FI)

Resolució de 31 de gener, publicada el 8 de febrer, de sol·licituds inadmeses i desistides, convocatòria d'ajuts per contractar personal investigador novell per a l'any 2018 (FI-DGR)

Resolució relativa a la concessió d'ajuts per substitució, en el marc de la convocatòria d'ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell per a l'any 2018 (FI-DGR)

El termini de presentació de sol·licituds és del 22 de setembre al 16 d'octubre de 2017 (article 6, resolució EMC/2199/2017, de 14 de setembre).

Lloc de presentació

Una vegada tramesa la sol·licitud per via electrònica per mitjà de l'apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya, i dins del mateix termini, la persona sol·licitant ha de trametre una còpia de la sol·licitud degudament signada a Beques i Ajuts a l'Estudiant (Secció de Beques de Personal Investigador en Formació).

Horari: Matins de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h., i tarda de dimecres de 15:30 a 17:30 h.

Recinte de la Maternitat
Pavelló Rosa
Travessera de les Corts, 131-159              
08028 Barcelona
Tel. 934 021 775

DOCUMENTS CONVOCATÒRIA FI


 

 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Beques i Ajuts a l'Estudiant
- Beques de Tercer Cicle -
Última actualització o validació: 30.04.2018
imatge de maquetació