Logo Universitat de Barcelona Beques, ajuts i premis imatge de maquetació
Inici Beques mónUB UB
Beques de tercer cicle
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2017)

 

 

CONVOCATÒRIA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Podeu consultar la informació relativa als requisits, la documentació que cal presentar i els terminis de presentació de sol·licituds a la pàgina web de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca,o bé, a les bases reguladores de la convocatòria.

DOCUMENTS INFORMATIUS

En el cas d'estudis realitzats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadèmic de llicenciatura, grau o màster s'ha de calcular mitjançant l'aplicació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport: http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html.

La persona sol·licitant és responsable de tramitar el càlcul de la nota mitjana d'acord amb aquest procediment.

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 28 de setembre de 2016 (annex, article 7.1).

LLOC DE PRESENTACIÓ

Una vegada tramesa la sol·licitud per via electrònica a través de la secció "Tràmits" de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/es/tramits/index.html), i dins del mateix termini, la persona sol·licitant ha de trametre una còpia de la sol·licitud degudament signada a la Unitat de Beques i Ajuts a l'Estudiant (Oficina de Beques de Tercer Cicle) (annex, article 6.3).

Horari: Matins de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h., i tarda de dimecres de 15:30 a 17:30 h.

Recinte de la Maternitat
Pavelló Rosa
Travessera de les Corts, 131-159              
08028 Barcelona
Tel. 934 021 775

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ D'AJUTS PER CONTRACTAR PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL PER A L'ANY 2017 (FI-DGR)

En data 7 de febrer, l'AGAUR ha fet pública al e-taulell de la Generalitat de Catalunya la resolució de concessió d'ajuts FI per a l'any 2017 :

DOCUMENTS CONVOCATÒRIA FI


 

 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Beques i Ajuts a l'Estudiant
- Beques de Tercer Cicle -
Última actualització o validació: 16.03.2017
imatge de maquetació