BECA MÀSTER + UB

Normativa

Reglament de Beques de Col·laboració, aprovat pel Consell de Govern de 26 de juny de 2020. Reglament 2020

Instrucció relativa a la presencialitat dels becaris de col·laboració. NOU

Informació alta règim general de la Seguretat Social dels becaris. regim_ss_ub_2018

Document TA.300- Desplaçaments a la Unió Europea, EEE o Suiïssa. Els becaris de col.laboració que dins la seva beca estigui contemplada la realització de desplaçaments, han de omplir el Document TA300 i presentar-lo a la Beques de Col.laboració per la signatura i segell de l'empresa i presentar-lo finalment a la Seguretat Social. TA.300

Informació que facilita l'OSSMA per a la informació i formació dels becaris en materia de seguretat, salut i medi ambient.

Instrucció relativa a la mobilitat i desplaçaments dels becaris de col·laboració. NOU

Document per comunicar a beques les dades del desplaçament nacional.

Document per comunicar a beques les dades del desplaçament a l'estranger.