Ajuts DRAC de la Xarxa Vives d'Universitats

IMPRESOS

Cal presentar la sol·licitud (degudament complimentada i signada) al registre presencial de la Universitat de Barcelona, o bé es pot presentar una instància genèrica adreçada a PR-411 Beques de Col·laboració, trobareu més informació al link: Instància genèrica (ub.edu).

DRAC-Hivern
Adreçada a estudiants de Grau, llicenciatura, enginyeria superior, diplomatura o enginyeria tècnica.

DRAC-Formació avançada
Adreçada a estudiants de doctorat i de màster oficial.

DRAC-Estiu