Ajuts de Suport a la Mobilitat Internacional

 

Són ajuts de viatge adreçats a estudiants de la Universitat de Barcelona que hagin estat seleccionats per a realitzar una estada en una altra Universitat, a qualsevol dels dos semestres, a l'empara dels programes de mobilitat que s'indiquin a la convocatòria amb Universitats estrangeres amb les quals la UB té signat un conveni general o específic d'intercanvi d'estudiants.