Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Beques i Ajuts Imatge de diagramació
Beques món UB Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Beques de col.laboració Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
 

Què són?

Convocatòries
Qui les pot demanar?
NOU Reglament de Beques de Col·laboració, aprovat pel Consell de Govern de 8 de juny de 2018 NOU
Reglament aprovat CG 8-5-2012 i instruccions desenvolupant el reglament
Retribucions (Efectives a partir de l'1 de setembre de 2018) NOU
Retribucions (Reglament 2012)
Pla Formatiu
Impresos
Informació alta règim general de la Seguretat Social dels becaris
Preguntes més freqüents?
 
Icona d'informació

PPer a més informació:

Universitat de Barcelona
Beques i Ajuts a l'Estudiant
Beques de col.laboració


Travessera de les Corts 131-159
(Recinte de la Maternitat)
Pavelló Rosa
08028 Barcelona
Telèfon: 93 402 17 70

beca.colaboracio@ub.edu

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Preguntes més freqüents

Tinc dret com a becari de col·laboració a vacances (Nadal, Ponts, et) i a fer les mateixes festes que els estudiants?. Quants dies em corresponen?

Tens 8 dies a distribuir entre Nadal i Setmana Santa, que també es poden gaudir fora d’aquest període però sempre sota el vistiplau del teu responsable.. També tens fins a 8 dies màxim (en funció de la durada de la beca) per a realitzar activitats acadèmiques obligatòries que s’han d’acreditar degudament. A l’art. 26 Reglament de beques de col·laboració estan regulats tots els dies totes les absències justificades.

 

Tinc dret a assumptes propis com el PAS?

No

 

Tinc dret a demanar la suspensió de la beca?

Si, sempre que aquesta suspensió no superi 1/3 part de la duració total de la beca i que tingueu el vist-i-plau del vostre responsable. Heu d'omplir l'imprès normalitzat que trobareu a la nostra pàgina web. Art. 27 del Reglament de beques de col·laboració.

 

Perdo la beca en cas de malaltia?

No, sempre que la malaltia no superi el 20 % de la duració total de la beca. Art. 26.4 Reglament de beques de col·laboració

 

Quan cobraré? Si no cobro què haig de fer?

Si has presentat el teu quadern de becari a Beques de Col·laboració abans del dia 5 del mes en curs cobraràs aquell mes, en cas contrari no cobraràs fins el mes següent amb els corresponents endarreriments.

Es cobra a final de cada més però a vegades el pagament s'endarrereix 2 o 3 dies.

 

Un cop publicada la resolució, si sóc adjudicatari, què haig de fer?

Has de mirar a la resolució, que estarà penjada a la web, i la data en què has d’incorpor-te. La no presentació el dia i hora de l’inici de les tasques de col·laboració, sense motiu justificat comporta la pèrdua de la beca.

La unitat responsable es posarà en contacte amb tu perquè omplis i entreguis els documents corresponents al quadern de becari.

 

Estic a la llista d'espera, què haig de fer?

Res. Si hagués alguna renuncia i et correspongués a tu la beca, d'acord amb l'ordre de priorització de la llista d'espera, la unitat/servei corresponent ja es posarà en contacte telefònic o via e-mail amb tu per tal de gestionar el quadern de becari i la teva incorporació.

 

Puc treballar si sóc becari?

No. Les beques són incompatibles amb qualsevol treball remunerat. Art. 29 Reglament de beques de col·laboració

 

Quins requisits haig de tenir per demanar una beca de col·laboració?

Els requisits generals que constin a la convocatòria i a més a més els específics que constin a l'annex per a cada beca.

 

Puc tenir dues beques alhora?

No, però si pots tenir beca general.

 

31.01.2018beca?

Omplir l'imprès normalitzat que trobaràs a la nostra pàgina web i entregar-ho a Serveis i Programes per a l'Estudiant – Beques de Col·laboració juntament amb la teva credencial de becari

 

Com a becari de col·laboració, tinc dret a matrícula gratuïta?

No

 

Com puc tenir la meva credencial si sóc becari incorporat per renúncia d'un altre becari?

Trametrem la teva credencial degudament signada per la vicerectora a la unitat on estàs col·laborant, per tal que et sigui lliurada.

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Beques i Ajuts a l'Estudiant- Beques de Col.laboració
Última actualització o validació:03.07.2017