Acreditació econòmica MATRC. Convocatòria.

Procediment per a l'obtenció de l'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula universitària com a becari condicional el curs acadèmic 2017-2018 (+)

MATRC: Obtenció d'una acreditació de caràcter econòmic a l'efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics (condició de becari/ària condicional), adreçada als estudiants que vulguin sol·licitar una beca del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport el curs acadèmic 2017-2018.

Termini de presentació: del 16 de juny al 16 d'octubre de 2017