Acreditació econòmica MATRC. Inici.

Pendent publicació convocatòria curs 2018-2019

PENDENT PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA CURS 2018-2019

L'Agència d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) fixa el procediment per obtenir una acreditació de caràcter econòmic a l'efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics, adreçada als estudiants que vulguin sol·licitar la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport el curs acadèmic 2017-2018.

Aquest procediment és aplicable als estudiants que es matriculin d'un ensenyament que condueix a l'obtenció del títol oficial de grau, de primer o segon cicle i de màster universitari d'un centre propi d'una universitat pública de Catalunya.

Independentment de la resposta de l'acreditació, cal que demaneu la Beca General per al curs 2017-2018, convocada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

REQUISITS PER L'ESTABLIMENT DE MATRÍCULA CONDICIONAL COM A BECARI/ÀRIA:

Aquest procediment es només per establir la matrícula condicional com a becari. En tots els casos cal que es demani la beca general MECD quan surti publicada la convocatòria. En cas contrari, un cop es tanqui el termini per poder demanar-la, es canviaran d'ofici les matrícules, de becari a no becari dels estudiants que no hagin demanat la beca.

RECORDA que per ser becari condicional has de demanar la beca general del MECD abans de la matrícula (mínim 1 dia abans) i complir la resta de requisits per l'establiment de la matrícula condicional.