Ajuts a l'estudi per estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes. Resolucions