Ajuts per promoure la formació i l'acreditació de les terceres llengües.Convocatòria

Ajuts a estudiants que tinguin concedida una beca Equitat o de caràcter general per a estudis postobligatoris el curs 2021-2022 per a la realitzacio de cursos de terceres llengües durant el curs 2022-2023 [+]

Concedir ajuts als estudiants de grau universitari, que es matriculin en un curs de terceres llengües d'algun dels nivells A2 o B1, o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR, durant el curs 2022-2023, mitjançant els cursos oferts per les universitats catalanes, les escoles oficials.

Adreçat a:

  • Estudiants matriculats a un grau durant el curs 2022-2023, que estiguin cursant un curs d'idioma (anglès, francès, italià o alemany) de nivell A2, B1 o B2.1, B2.2 en una escola oficial d'idiomes, en una escola d'idiomes d'una universitat catalana o a l'Institut Obert de Catalunya i que hagin obtingut una beca general per a estudis postobligatoris del MEFP o una beca Equitat el curs 2021-2022.

Resten exclosos els estudiants que:

  • Cursin estudis universitaris diferents dels de grau durant el curs 2022-2023.
  • Tinguin alguna titulació universitària prèvia (o altres estudis equivalents).
  • Estiguin en possessió d'un certificat o títol de coneixements de nivell B2.2 del MECR, en qualsevol de les terceres llengües del sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany o italià).
  • No tinguin atorgada una beca Equitat o una beca general per a estudis postobligatoris del curs 2021-2022.
  • Hagin obtingut un ajut per a un mateix nivell o per a un de superior al sol·licitat, per a la mateixa convocatòria o una convocatòria anterior.

ATENCIÓ: Només poden presentar la sol·licitud els estudiants de grau universitari que hagin obtingut una beca Equitat o beca general del MEFP durant el curs 2021-2022.

Termini de presentació de sol.licituds és del 6 al 28 d'octubre del 2022 (inclós)