Beca general del País Basc. Resolucions

 

1ª Proposta de resolució

2ª Proposta de resolució

3ª Proposta de resolució

4ª Proposta de resolució

5ª Proposta de resolució

---

1ª Resolució definitiva

2ª Resolució definitiva

3ª Resolució definitiva

4ª Resolució definitiva

5ª Resolució definitiva

NOU 7ª Resolució definitiva

El termini per presentar recurs d'alçada és fins l'11 de juny