Beca general del País Basc. Resolucions

Resolucions

1ª Proposta de Resolució (termini presentació al.legacions del 5 al 19 de desembre de 2019)

1ª Resolució (termini per interposar recurs d'alçada del 19 de desembre al 20 de gener de 2020)

2ª Proposta de Resolució (termini presentació al.legacions del 24 de gener al 6 de febrer de 2020)

2ª Resolució (termini per interposar recurs d'alçada del 17 de gener al 17 de febrer de 2020)

3ª Proposta de Resolució (termini presentació al.legacions del 21 de febrer al 5 de març de 2020)

3ª Resolució (termini per interposar recurs d'alçada del 14 de febrer al 13 de març de 2020)

4ª Resolució (termini per interpo sar recurs d' alçada del 13 de març al 14 d'abril de 2020)

4º Poposta de Resolució

5º Resolució

6º Resolució nou

Si estàs d'acord amb la proposta és recomanable acceptar per accelerar la resolució i el pagament dels components, excepte el preu públic que es paga a final de curs. Per acceptar la proposta cal entrar a la consulta d'expedient i marcar "accepto la proposta".

Si no estàs d'acord amb la proposta, és recomanable indicar en l'aplicació ' va a presentar alegaciones". Després serà imprescindible presentar en un registre autoritzat l'escrit d'al·legacions juntament amb la documentació que s'estimi necessària.

Si tens la beca concedida et recomanem que revisis si és correcte el número de compte corrent que consta a la teva sol·licitud. Si has anul·lat o canviat de compte has d'enviar un correu electrònic indicant el DNI, nom i cognoms, a la següent adreça uni.ikasketak@euskadi.eus . Has adjuntar també el IBAN del nou compte.