Beca general del País Basc. Resolucions

Resolucions

1ª Proposta de resolució

1ª Resolució definitiva nou

Els alumnes amb beca concedida rebran el pagament dels components en un termini d'un mes, excepte el preu públic de matrícula que és rebrà a final de curs.

No cal acceptar la resolució. Les persones que no estiguin d'acord podran interposar un recurs d'alçada de forma electrònica.

Termini de presentació de recurs d'alçada: del 22 de desembre fins al 21 de gener, ambdós inclosos (+ informació]