Programa "Becas Santander Estudios/ Progreso". Convocatòria

El Programa "Beques Santander Progreso per al curs 2021-2022 ofereix a 23 estudiants de Grau, Postgrau i/o Doctorat de la Universitat de Barcelona un ajut econòmic per fer front a les despeses originades pels seus estudis cursats en una Universitat adherida a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), entre les quals es troba la Universitat de Barcelona. [+]

Destinataris

-Estudiants que estiguin rmatriculats a un ensenyament de grau, postgrau i/o doctorat de la Universitat de Barcelona el curs acadèmic 2021-2022.

-Estudiants que tinguin concedida la Beca General del Ministeri el curs 2020-2021.

-Estudiants amb el millor expedient acadèmic del curs immediatament anterior, i / o que hagués rebut per part d'una Comunitat Autònoma una beca / ajut econòmic amb la mateixa finalitat que la Beca MEC en el curs immediatament anterior a la sol·licitud de el Programa.

Objectiu

Facilitar l'accés a l'educació superior dels estudiants amb millors expedientes acadèmics a nivell nacional de qualsevol curs de Grau, Postgrau i/o Doctorat que hagin estat beneficiaris d'una beca general del Ministerio de Educación y Formación Profesional i/o que hagin rebut una beca/ajuts econòmic per part d'una Comunitat Autònoma amb la mateixa finalitat que la beca MEC en el curs 2020/2021

Duració de la beca: Anual

Import: 1000 euros

El termini de presentació de sol·licituds és del 15 de setembre a l'1 de desembre de 2021