Programa "Becas Santander Estudios/ Progreso". Requisits, avaluació i selecció.

REQUISITS GENERALS i ECONÒMICS

 • Estar rmatriculat a un ensenyament de grau o master de la Universitat de Barcelona el curs acadèmic 2021-2022.
 • Tenir concedida la Beca General del Ministeri el curs 2020-2021 i/o haver rebut per part d'una Comunitat Autònoma una beca o ajuda econòmica amb la mateixa finalitat que la beca del Ministeri en el curs immediatament anterior a la sol.liictud del programa .
 • Estudiants amb el millor expedient acadèmic del curs immediatament anterior, i / o que hagués rebut per part d'una Comunitat Autònoma una beca / ajut econòmic amb la mateixa finalitat que la Beca MEC en el curs immediatament anterior a la sol·licitud del Programa.

CRITERIS DE VALORACIÓ, AVALUACIÓ I SELECCIÓ

 • Les 23 beques es distribuiran per àrees de coneixement de la següent manera:
  -5 beques per l'Àrea d'ensenyaments tècnics (Enginyeria Química, de Materials, Geològica, Biomèdica, Informàtica i Electrònica de Telecomunicacions).
  -6 beques per la Àrea de Ciències, Ciències Experimentals i Ciències Socials i Jurídiques.
  -6 beques per l'Àrea de Ciències de la Salut.
  -6 beques per l'Àrea d'Arts i Humanitats.

Els criteris de valoració per a la selecció de les persones beneficiaries seran:

 • Es prioritza en primer lloc ser estudiant de Grau o Màster Oficial de la Universitat de Barcelona (Queden exclosos els estudiants dels centres adscrits de la UB).
 • Estar matriculat d'un mínim de 30 ECTS en el curs actual.
 • Es prioritzaran segons nota mitjana més alta del curs immediatament anterior i en cas d’empat pel nombre de Matrícules d’honor, excel·lents, etc., a excepció dels estudiants de primer any de Grau en què es tindrà en compte la nota d’accés a la universitat i els estudiants de primer de Màster en què es tindrà en compte la nota mitjana del Grau.
 • La nota mitja mínima per àrea de coneixement serà:
  -7,25 punts, els estudiants d'ensenyaments tècnics (Enginyeria Química, de Materials, Geològica, Biomèdica, Informàtica i Electrònica de Telecomunicacions).
  -7,70 punts els estudiants de Ciències, Ciències Experimentals i Ciències Socials i Jurídiques.
  -7,80 punts, els estudiants de Ciències de la Salut.
  -8,00 punts, els estudiants d'Arts i Humanitats.
 • En cas d'estudis cursats a l'estranger caldrà aportar la "Declaració d'equivalència de la nota mitja d'expedients acadèmics universitaris realitzats en centres estrangers" del Ministeri d'Educació i Formació Professional, acompanyada del Certificat Acadèmic Oficial original o fotocòpia compulsada, i en el seu cas la traducció corresponent.

Més informació sobre criteris de valoració [+]