Ajuts CONNECTA 2 UB per garantir la connectivitat a Internet i l'ús temporal d'ordinadors portàtils als estudiants de la Universitat de Barcelona. Convocatòria

El rector de la Universitat de Barcelona, amb data de 5 d'octubre de 2020, ha signat la resolució per la qual es fa pública la convocatòria d'ajuts CONNECTA UB 2 curs 2020-2021 per garantir la connectivitat a internet i l'ús temporal d'ordinadors portàtils per als estudiants de la Universitat de Barcelona amb dificultats econòmiques [+]

Bases de la convocatòria programa d'ajuts CONNECTA UB 2 per garantir la connectivitat a Internet i l'ús d'ordinadors portàtils als estudiants de la Universitat de Barcelona amb dificultats econòmiques durant el curs acadèmic 2020-2021 [+]

Objecte:

Aquesta convocatòria té per objecte establir les bases reguladores de la concessió d'ajuts extraordinaris per garantir la connectivitat a Internet i l'ús d'ordinadors portàtils als estudiants de la Universitat de Barcelona amb dificultats econòmiques durant el curs acadèmic 2020-2021, període en què la docència s'imparteix de forma mixta a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Dotació econòmica:

El programa d'ajut CONNECTA UB 2 compta amb uns recursos inicials de 15 ordinadors portàtils i 10 targetes SIM.

El programa d'ajuts CONNECTA UB s'obre a la col·laboració del programa de mecenatge establert a aquest efecte: https://www.mecenes.ub.edu/connetaub adreçat a empreses, institucions i particulars que hi vulguin fer aportacions i que, així, contribueixin a incrementar aquesta dotació inicial i permetin cobrir la llista d'espera, si n'hi hagués.

Termini de presentació del 26 de novembre fins a la finalització del curs acadèmic